Sotkamo Silver altaat

Työnaikainen suunnittelupalvelu auttaa reagoimaan nopeasti suunnittelun muutostarpeisiin

Kuva: Joonas Toivanen

Kirjoittaja: Iida Kaikkonen, projektipäällikkö, Infrapalvelut Oulu

Työnaikainen suunnittelupalvelu auttaa reagoimaan nopeasti suunnittelun muutostarpeisiin

AFRY on ollut mukana Sotkamo Silverin hopeakaivoksella koko elinkaaren ajan. Mitä asioita tilaaja ja suunnittelija pitävät tärkeinä hankkeen toteutuksessa?

Sotkamo Silverin hallinnoima hopeaesiintymä löydettiin jo vuonna 1980, mutta vuosien tutkimuksen, suunnittelun ja rakentamisen jälkeen kaivoksen toiminta käynnistyi varsinaisesti vuonna 2019. Suomen kaivoslaki muuttui vuonna 2011, ja Sotkamo Silverin kaivoshankkeen ympäristölupaprosessi osui juuri kaivoslain muutoksen jälkeiseen aikaan. Ympäristölupa myönnettiin lopulta vuonna 2013.

AFRY Finland Oy:n nykyisten infrapalvelujen Oulun osasto on ollut mukana kaivoshankkeen ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelussa ympäristölupavaiheesta (2012) aina toteutussuunnitteluun asti. Projektiin on sisältynyt rikastushiekka-altaan, selkeytysaltaiden, sivukivialueen sekä malmin välivarastoalueen suunnittelu. Lisäksi Oulun infrapalveluiden maastotutkimustiimi on tehnyt alueella pohjatutkimuksia.

Varsinainen toteutussuunnittelu tehtiin vuosina 2017 – 2018. Allasalueen sekä muun kaivosinfran rakentaminen tehtiin pääosin vuonna 2018. AFRYn suunnittelijat olivat toteutussuunnitteluvaiheen lisäksi tiivistii mukana myös itse rakennusprojektissa. Työnaikaisen suunnittelupalvelun avulla pystyttiin reagoimaan nopeisiin suunnittelun muutostarpeisiin. Infrakohteiden rakennushankkeissa voi tulla vastaan yllättäviä muutoksia, joihin pitää pystyä reagoimaan nopeasti, jotta työt eivät viivästy tarpeettomasti. Työnaikaisessa suunnittelupalvelussa suunnittelijan edustaja osallistuu säännöllisesti työmaakokouksiin ja vierailee työmaalla. Suunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä tilaajan/rakennuttajan, urakoitsijan edustajan, riippumattoman laadunvalvojan ja tarvittaessa viranomaistahon kanssa rakennushankkeen aikana.  

Sotkamo Silver Oy:n HSEQ-päällikkö Arttu Ohtonen korostaa työnaikaisen suunnittelun hyödyllisyyttä:

”Rakennustyömaa on yleensä hektinen, ja tällöin muutoksia tulee jatkuvasti. Asia korostuu etenkin, kun rakennetaan luonnonmateriaaleista, joissa laatu voi vaihdella kattavistakin ennakkotutkimuksista huolimatta. Lisäksi lisääntyvä tieto esimerkiksi pohjaolosuhteista vaatii tarvittaessa nopeita muutoksia toteutussuunnitelmiin. ”

Ohtonen nostaa esille myös edut saman suunnittelutoimiston osallistumisesta suunnittelun alkuvaiheesta toteutukseen asti:

”Saman suunnittelutoimiston mukanaolo alkuvaiheesta asti takaa suunnittelijan näkökulmasta sen, että pääsee alusta asti vaikuttamaan suunnitelmiin. Tilaajan kannalta tästä on etua siinä, että suunnittelija tuntee kohteen ja reunaehdot eikä suunnitelmia tarvitse aloittaa aina ns. alusta, mikäli muutoksia vaaditaan. Lisäksi selkeä etu on se, että suunnittelutoimisto tuntee tällöin vääjäämättä suunnitteluhistorian ja ratkaisuihin johtaneet perusteet.”

Tällä hetkellä hopeakaivosprojekti jatkuu edelleen, sillä rikastushiekka-altaan ensimmäisen korotusvaiheen valmistelevat työt ovat parhaillaan käynnissä. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan korotuksia tullaan tekemään vuosittain ainakin seuraavan 7 vuoden ajan, joten Sotkamo Silverin ja AFRYn yhteistyö tulee näillä näkymin jatkumaan vielä pitkään.  

Sotkamo Silver altaat
Sotkamo Silverin rikastushiekka-allas ja selkeytysaltaat. Kuvaaja Joonas Toivanen, 08/2019

Jutun kirjoittaja ”hyppäsi vauhdista” mukaan hopeakaivoshankkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen aloittaessaan silloisessa Pöyry Finland Oy:ssa projekti-insinöörinä. Hän oli tiiviisti mukana myös rakennusprojektissa ja on tehnyt myös jo allasalueen ensimmäiset patojen vuositarkastukset. Tällä hetkellä hän toimii projektipäällikkönä rikastushiekka-altaan korotusprojektissa. “On ollut todella mielenkiintoista päästä osallistumaan näin kokonaisvaltaiseen suunnitteluhankkeeseen, jossa oikeasti on myös nähnyt, miten ne omat paperille tehdyt suunnitelmat lopulta toteutuvat. Jos hyvin käy, niin tiedä vaikka pääsisi lopulta osallistumaan myös alueiden sulkemisen toteutukseen.”  

Ota yhteyttä

Heikki Hekkala - Section Manager, Infrastructure Services, Oulu, Finland

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ota yhteyttä: Heikki Hekkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Eero Karjalainen - Market Area Manager, Infrastructure Services

Eero Karjalainen

Toimialuejohtaja, infrapalvelut

Ota yhteyttä: Eero Karjalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.