concrete hallway

Uusiobetonista uutta ekologista materiaalia rakennusalalle

Uusiobetonista uutta ekologista materiaalia rakennusalalle

AFRYn betonilaboratoriossa kehitellään jatkuvasti uusia ratkaisuja rakennusalan hyödyksi. Yksi tutkimusaiheista on ekologisuus ja tätä edistävät ratkaisut. Betonin valmistus kuluttaa paljon uusiutumattomia luonnonvaroja. Tästä syystä ratkaisut, joilla pystytään pienentämään tätä kuormaa, tulevat olemaan tärkeitä tulevaisuudessa.

Purkujätteen määrä on kasvussa, koska rakennusten purkaminen on yleistynyt sekä Suomessa että muualla maailmassa. Betonijätettä syntyy Suomessa vuosittain arviolta vajaa miljoona tonnia. Jätemäärästä käytetään hyödyksi noin 70 prosenttia, pääosin maarakentamiseen. Murskeen hyödyntäminen uusiobetonin valmistuksessa on järkevää ja suositeltavaa, koska näin betoni saadaan uusiomateriaalina takaisin kiertoon.

Anna-Maria Nieminen tutki diplomityössään murskatun betonin hyödyntämistä uusiokiviaineksena betonissa. Työssä valmistettiin betoninäytteitä, joiden kiviainesta korvattiin erilaisilla osuuksilla betonimursketta. Näiden uusiobetoneiden ominaisuuksia verrattiin tavanomaisen betonin vastaaviin ominaisuuksiin.

Betonisen purkujätteen hyötykäyttöä voi kehittää siten, että betonimurskeesta tulisi uusiobetonin raaka-aine, kuten useissa Euroopan maissa on jo tavanomaista. Tämä vaatii vielä kehitystyötä ja eri sidosryhmien, kuten viranomaisten, suunnittelijoiden, betonivalmistajien ja purkutyötä tekevien välistä yhteistyötä. Yhteistyöllä voidaan saavuttaa riittävän tehokas prosessi betonimurskeen järjestelmälliseen hyödyntämiseen betonin uusiokiviaineksena. Valmistusprosessia kehittämällä voidaan vaikuttaa positiivisesti uusiobetonin ominaisuuksiin.

Kun vanhoja rakennuksia puretaan ennätystahtiin ja rakennuskustannukset kasvavat, rakentajien on harkittava vaihtoehtoisien menetelmien käyttöä sekä ympäristöllisistä että taloudellisista syistä. Tutkimuksessa uusiokiviainesta testattiin betonissa, jolla on alhaisemmat lujuus- ja laatuvaatimukset. Jatkossa tutkimusta tullaan laajentamaan vaativampiin rakenteisiin. Tätä varten työssä hahmoteltiin betonisen purkujätteen lajittelulle lujuuteen perustuva luokittelu.

On huomioitava, että uusiokiviaineksella on korkeampi vedenimukyky ja alhaisempi tiheys, joten alkuperäisen lähdemateriaalin laadun lisäksi useita muita seikkoja on otettava huomioon uusiobetonin valmistuksessa. Kun tämän kaiken hoitaa ammattitaidolla ja yhteistyöllä, uusiobetonista on mahdollista saada laadukasta rakennusmateriaalia, joka vähentää rakennusalan ympäristökuormitusta ja mahdollistaa kustannussäästöjä.

Kirjoittaja

Anna-Maria Nieminen - Betonilaboratorio, laatupäällikkö, tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Anna-Maria Nieminen

Betonilaboratorio, laatupäällikkö, tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Ota yhteyttä: Anna-Maria Nieminen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.