Teollisuusjätteen käsittely

Vahvempaa osaamista jätehuollon infra- ja ympäristöhankkeisiin

Vahvempaa osaamista jätehuollon infra- ja ympäristöhankkeisiin

Kun kaksi vahvaa osaajaa yhdistyy, niistä syntyy yksi entistä vahvempi osaaja.

Vahanen-yhtiöt liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa. Yhdistymisen myötä pystymme nyt tarjoamaan molempien yhtiöiden vahvaa ja monipuolista osaamista mm. ympäristö- ja infra-alan suunnittelun, tutkimusten, valvontojen sekä rakennuttamisen osalta.

Vuosien osaaminen ja yhteistyö

AFRYn Ympäristöpalveluihin liitetyn entisen Vahanen Environment Oy:n johtava asiantuntija Marko Sjölund ja AFRYn Infrapalveluiden Kuopion osastopäällikkö Kati Korhonen ovat toimineet jätehuollon Infra- ja ympäristöhankkeiden parissa lähes koko työuraansa. Korhonen muisteli, että hän pääsi jo ensimmäisenä kesätyövuotenaan tutustumaan kaatopaikan tiivisterakenteiden riippumattoman laadunvalvojan tehtäviin. Siitä tehtävänkuva on laajentunut jätehuollon infra-hankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Sjölund kertoi myös päässeensä osallistumaan jätehuollon suunnitteluhankkeisiin jo 90-luvun lopussa heti valmistumisensa jälkeen.

Korhonen ja Sjölund kertovat tehneensä yhteistyötä jo vuosien ajan. He ovat toimineet aikaisemmin samoissa jätehuollon hankkeissa, mutta eri tehtävissä. Tyypillinen tällainen jätehuollon hanke on jätteiden loppusijoitusalueen tai allasalueen tiivisrakenteiden rakennusurakka. Tiivisrakenneurakoissa hankkeisiin tulee nimetä riippumaton laadunvalvoja, joka ei voi olla tilaajan, urakoitsijan tai suunnittelijan edustaja. Yhteistyö ko. hankkeissa muodostuu siitä, että kaikilla eri osapuolilla on sama yhteinen tavoite, toteuttaa rakenne niin, että siitä tulee toimiva ja se täyttää sille ympäristöluvassa ja lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Yhdistymisen myötä Vahanen ja AFRY eivät voi enää toimia samassa hankkeessa sekä suunnittelijana että riippumattomana laadunvalvojana. Yhdessä yritykset kuitenkin pystyvät tarjoamaan asiakkaille enemmän ja laajempialaisia resursseja jätehuollon suunnitteluun ja valvontaan ympäri Suomen kertovat Sjölund ja Korhonen.

Jätehuollon hankkeiden monialaisuus

Jätehuollon hankkeissa asiakas voi olla esimerkiksi kunnallinen jätehuoltoyhtiö, teollisuus- tai kaivosyhtiö tai muu alan toimija. Jätehuollossa hankkeet voivat alkaa esimerkiksi uuden jätekeskusalueen ympäristövaikutusten arvioinnista sekä ympäristöluvituksesta. Lupavaiheen jälkeen hanke yleisesti jatkuu maaperätutkimuksiin ja suunnitteluun. Suunnitteluvaihe voi sisältää esimerkiksi toimistorakennusten, jätteiden loppusijoitusalueiden, käsittelykenttien, -hallien ja -laitosten, sekä vesienhallinta- ja -käsittelyjärjestelmien suunnittelua. AFRYlta on saatavilla infrahankkeiden tueksi myös erilaisia kestävyysratkaisuja kuten hiilijalanjälkilaskentoja ja elinkaaritarkasteluja niin hanke- kuin tuotetasolla. Monipuolisissa suunnitteluhankkeissa pystymme hyödyntämään Infra- ja ympäristöosaamisemme lisäksi myös muiden osastojemme palveluja. Esimerkiksi jäteaseman tai jätekeskuksen vastaanotto-/vaaka-alueen suunnitteluun osallistuvat myös LVI-, sähkö-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelijamme. Suunnitteluvaiheen jälkeen voimme tarjota asiakkaille myös rakennuttamis- ja valvontapalveluita.

Kehityshankkeet

Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ovat aina tehneet keskenään tiivistä ja avointa yhteistyötä. Tämä auttaa kaikkia, sillä jätehuoltoyhtiöillä on samankaltaisia haasteita ratkottavanaan mm. jätteiden käsittelyalueiden hulevesien käsittelyn, kaatopaikkakaasun keräyksen ja käsittelyn, rakennuttamisen ja ympäristöluvituksen osalta. Jätehuoltoyhtiöiden keskinäisen tietojenjakamiskulttuuri mahdollistaa eri yhtiöiden väliset kehityshankkeet ja tietojen jakamisen erilaisten ongelmien ja niiden ratkaisujen osalta. Korhonen ja Sjölund kertovat, että keväällä on tarkoitus toteuttaa jätehuoltoyhtiöille järjestettävä rakennuttamistapaaminen. Tapaamisessa keskustellaan avoimesti kokemuksista jätehuoltohankkeiden rakennuttamisen haasteista ja ratkaisuista pyrkimyksenä alan kehittäminen yhteistyössä.

Kokonaisvaltaista osaamista yhden katon alta

Korhonen ja Sjölund ovat tyytyväisiä Vahasen ja AFRYn yhdistymiseen. Nyt voimme entistä tehokkaammin hyödyntää vuosikymmenten aikana kertyneen osaamisemme ja ison talon edut, sekä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kaikki tarvittavat tutkimus-, luvitus-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut yhden katon alta.

Ota yhteyttä

Kati Korhonen - Section Manager, Infrastructure Services, Kuopio, Finland

Kati Korhonen

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Kuopio

Ota yhteyttä: Kati Korhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Marko Sjölund - Johtava asiantuntija, Ympäristö, Espoo, Rakennettu Ympäristö

Marko Sjölund

Johtava asiantuntija, Ympäristö, Espoo, Rakennettu Ympäristö

Ota yhteyttä: Marko Sjölund

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.