barley-field-nature-green-sky-food-beverage-malt

Valjasta päästölaskenta liiketoiminnan kehittämisen avuksi

Kirjoittaja Laura Sariola

Päästölaskenta merkittävä osa yrityksen vastuullisuustyötä

Päästölaskennasta on muodostunut kriittinen osa yritysten ja organisaatioiden vastuullisuustyötä. Kiristyvät vaatimukset ympäristövaikutusten selvittämisestä ja raportoinnista koskevat yhä useampaa toimijaa ja arvoketjujen kautta tiedontarve ulottuu yhä laajemmalle.

Päästölaskentatarpeiden takaa löytyy nykypäivänä paitsi kirjava joukko regulatiivisia ajureita, onneksi myös suuri määrä aitoa kiinnostusta ja ymmärrystä kestävyyden merkityksestä liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle.

Sen lisäksi, että päästölaskentaa koskevat tarpeet, velvoitteet ja vaatimukset ovat moninaisia, on myös itse päästölaskenta käsitteenä kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Päästölaskennan kohde sekä valitut laskentamenetelmät rajaavat sen, mitä osa-alueita laskennassa on mukana sekä vaikuttavat siihen mitä ja miten päästöjä raportoidaan. Tuloksena on verifioituja ja verifioimattomia organisaatio- ja tuotetason hiilijalanjälki- (PCF) ja hiilikädenjälkilaskelmia sekä lukuisia vaikutusluokkia sisältäviä elinkaarilaskelmia (LCA), ympäristöselosteita (EPD) ja ympäristöjalanjälkilaskelmia (PEF). Eroavaisuudet laskentayksiköissä ja -rajauksissa haastavat lukijaa, ja laskelmia tutkiessa herää usein kysymys, mitä pitäisi ja kannattaisi laskea ja voiko sen tehdä itse. Miten tuloksia lopulta tulkitaan ja miten niistä viestitään?

Close-up of Lavender background in Hokkaido Japan
Päästölaskentatarpeiden takaa löytyy nykyisin regulatiivisten ajureiden lisäksi myös suuri määrä aitoa kiinnostusta kestävyyden merkityksestä liiketoiminnalle.

AFRY tukee asiakkaita kestävyystavoitteissa moninaisella työpakilla

Me AFRYllä haluamme tukea asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä. Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja tunnistamme soveltuvan viitekehyksen. Käytämme laskennassa soveltuvia avoimia lähdeaineistoja sekä maksullisia standardeja, päästötietokantoja ja laskentaohjelmistoja.

Verifiointia varten käytössämme on kontaktit ja menetelmät ulkopuolisen todentamisen suorittamiseen, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan esimerkiksi ympäristöselosteiden laadinnassa asiakkaillemme yhden luukun palvelumallin.

Hyväksi havaittuna lisäarvona tarjoamme laskentaprosessin yhteyteen usein kustannustehokkaan sisäänajokoulutuksen päästölaskennan tuloksiin. Koulutuksessa käydään laskentaprosessi läpi asiakkaan kanssa ja pureksitaan yhdessä tuloksia: Miltä oma tuttu prosessi näyttää päästöjen näkökulmasta? Mihin päästövähennyksissä kannattaisi keskittyä ja mitä ratkaisuja niihin voisi olla? Vakioaiheena näissä vapaamuotoisissa koulutuksissa ovat myös markkinointinäkökulman ja vertailtavuuden läpikäynti sekä niihin kohdistuvat rajoitteet. Käsittelemme sitä, mitä laskentatulokset tarkoittavat ja mitä laskentatuloksista voi sanoa markkinointimielessä, jotta viestintä ei näyttäydy harhaan johtavana. Räätälöimme ilmastokoulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Yritys- ja tuotekohtainen päästölaskenta on asiakkaille usein vaativa ja haastava, mutta myös silmiä avaava prosessi. Konsultin rooliksi muodostuu tiedon tarjoamiseen perustuva uusien näkökulmien esittäminen ja entistä vastuullisempaan liiketoiminnan kehittämiseen innostaminen. Onkin hienoa nähdä päästölaskennan tuovan konkreettisia uusia ajattelutapoja kestävyysajatteluun.

Ota yhteyttä

Laura Sariola - Senior Adviser, Sustainability

Laura Sariola

Senior Adviser, Sustainability

Ota yhteyttä: Laura Sariola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.