water treatment

Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat on julkaistu

Kirjoittaja Ritva Laitala

Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat on julkaistu

Vesihuollon häiriötilannetoiminnan suunnittelun tueksi on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia vesihuoltopoolin koordinoimana. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on toteutunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet.

Aiemmin toimintakorttipohjia on ollut kuuteen vesihuoltolaitoksen häiriötilanteeseen (mikrobiologinen saastuminen, kemiallinen saastuminen, vesijohdon putkirikko, haitallinen aine viemärissä, ylivuoto ja viemäritulva). Nyt kortteja laadittiin häiriötilanteisiin, joihin vesihuoltolaitoksilla on kaivattu lisää ohjeistusta: kuivuus, varavedenjakelu, mainekriisi, sähkökatko, kemikaalin saatavuushäiriö, säteilytilanne ja pandemia. Toimintakorttien mallipohjat ovat osa Vesihuoltopoolin vuonna 2016 julkaisemaa opasta ”Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen”. Mallipohjat ovat vesihuoltolaitosten vapaasti käytettävissä olevia excel-muotoisia aineistoja ja ne soveltuvat kaiken kokoisille ja tyyppisille laitoksille.

Häiriötilannetoiminta on jaettu toimintakorttipohjissa kolmeen vaiheeseen

  1. Häiriön havaitseminen ja siihen reagointi akuutissa ensivaiheessa
  2. Tilanteen arviointi, selvittäminen ja korjaaminen sekä toiminnan ylläpitäminen häiriötilanteessa
  3. Häiriöstä toipuminen, tilanteen normalisointi ja arviointi jälkivaiheessa

Toimintakorttipohjiin on kerätty mahdollisimman kattavasti häiriötilanteen eri vaiheissa huomioitavia asioita, mutta pohjaa ei ole tarkoitus käyttää sellaisenaan toimintakorttina, vaan kukin vesihuoltolaitos täydentää ja muokkaa kortit oman toimintansa erityispiirteiden osalta itselleen sopivaksi. Excel-pohjia voidaan myös räätälöidä ulkoasultaan ja laajuudeltaan kutakin laitosta parhaiten palvelevaan muotoon. Toimintakorttien mallipohjien käyttöä varten tehtiin myös ohjeistus, jonka avulla laitoksen on helpompi hyödyntää niitä.

Häiriötilannetoiminnan suunnittelu toimintakorttipohjia hyödyntäen ja tilannetoiminnan tueksi tarvittavat varautumistoimenpiteet mahdollistavat vesihuoltopalveluiden jatkuvuuden kaikissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Suunnitelmat eivät kuitenkaan vielä takaa tehokasta häiriötilannetoimintaa. Lisäksi pitää huolehtia koulutuksen ja harjoitusten keinoin, että henkilöstö tietää, mistä toimintakortit löytyvät, sekä osaa ja pystyy noudattamaan sovittuja toimintatapoja.

Vesihuoltopoolin koordinoiman häiriötilanteiden toimintakortti -hankkeen rahoittivat Huoltovarmuuskeskus, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja useat vesihuoltolaitokset. Uudet toimintakorttipohjat ja niiden käytön ohjeistuksen laati hankkeen ohjausryhmän tukemana AFRY Finland Oy. Toimintakorttien sisällöntuotantoa varten kaikista aiheista pidettiin työpajat, joissa osallistujina oli kussakin noin 20 vesihuoltolaitosten ja aiheeseen liittyvien viranomaisten ja muiden sidosryhmien edustajaa.

Uudet toimintakorttipohjat ja niiden käytön ohjeistus ovat maksutta ladattavissa VVY:n verkkosivujen verkkokaupasta.

Artikkeli on alunperin julkaistu Vesitalouslehdessä 11.5.2022.

Lue myös:

Kirjoittaja

Ritva Laitala - Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ota yhteyttä: Ritva Laitala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.