Maailma vesitipan sisällä (kuvituskuva)

Vesivastuullisuus osana yrityksen kestävän kehityksen strategiaa

Vesivastuullisuus osana yrityksen kestävän kehityksen strategiaa

Vesi kytkeytyy suoraan ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen. Se on oleellinen osa yrityksen toiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Veden merkitys globaaleissa arvo- ja hankintaketjuissa kasvaa, ja vesivastuullisuuden kehittäminen avaa suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia.

Vesi on kaikille meille elintärkeä hyödyke: elämän edellytys, jonka merkitys on tunnistettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. Nämä YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 asettamat tavoitteet ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030. Kaikki maat ovat sitoutuneet edistämään Agenda 2030:tä kokonaisuudessaan. Periaatteena on, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen.

Yrityksien merkitys vesivastuullisuudessa on suuri. Yritykset käyttävät vettä sekä suoraan omassa toiminnassa että arvo- ja hankintaketjussa, ja tällä toiminnalla voi olla monia pohjavesiin ja vesistöihin kohdistuvia vaikutuksia. Suomessa vesiosaamisella on pitkät perinteet, ja moni meistä kokee intuitiivisesti, että vesiasiat ovat kunnossa ja vettä riittää. Ulkoministeriön mukaan suomalaisten vedenkäytöstä kuitenkin noin 70 % tapahtuu rajojemme ulkopuolella yritysten arvoketjuissa. Vettä kuluu maataloudessa, elintarviketuotannossa ja kestokulutushyödykkeiden valmistuksessa. Vesivaikutuksemme on siis globaalia, ei pelkästään paikallisesti Suomessa tapahtuvaa.

Vesi on avainasemassa yritysten vastuullisuudessa

Vesivastuullisuus kytkeytyy suuriin vastuullisuusteemoihin kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen. Se liittyy myös yrityksen toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Sidosryhmät kuluttajista sijoittajiin edellyttävät yrityksiltä kestävää ja vastuullista vedenkäyttöä sekä yhteiskuntavastuuta. Osa globaaleista suuryrityksistä onkin jo nostanut veden strategiselle tasolle. Nämä yritykset ovat tunnistaneet, että oman toiminnan lisäksi vesi on keskeinen vastuullisuustekijä heidän arvo- ja hankintaketjuissaan. Vesivastuullisuuden kehittäminen avaa suomalaisille yrityksille kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Suomessa vesienhoidon tavoitteena on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Vesien tila ei saa myöskään heiketä. Viime vuosina on tunnistettu tarve uusille keinoille vaikuttaa muun muassa vesistöjen laadulliseen tilaan, sillä toiminnanharjoittajia ohjaava lainsäädäntö ei sellaisenaan ole aina riittävä takaamaan vesien suojelua ja tilan parantamista. Ympäristölupien mukaisesti toimiminen ei ole välttämättä tae vesiin kohdistuvien riskien riittävästä hallinnasta. Yritykset voivat halutessaan merkittävästi edistää vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Suomalaisten tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kehittämä vesivastuusitoumus tarjoaa tähän toimivan kehyksen sekä keinovalikoiman, jolla voidaan varmistaa, että liiketoiminta on myös laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Vesivastuutoimenpiteillä yritys voi kehittää vastuullisuuttaan perusvaatimuksia pidemmälle.

AFRY on sitoutunut Water Action Agendaan ja vesivastuullisuuden kehittämiseen

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä. Joukko suomalaisia asiantuntijaorganisaatioita on sitoutunut toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi osana YK:n vesikonferenssissa 22.-24.3.2023 julkistettua Water Action Agendaa. AFRY on mukana tässä tärkeässä työssä. Kannustamme yrityksiä tunnistamaan vesiriskit ja -mahdollisuudet arvo- ja hankintaketjuissa, varmistamaan oman toiminnan vesivastuullisuus sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa niin Suomessa kuin globaalisti. Tarjoamme asiantuntijapalveluita yritysten vesivastuullisuuden kehittämiseksi. Olethan yhteydessä, kerromme mielellämme lisää.  

Ota yhteyttä

Anna Väisänen - Senior Consultant

Anna Väisänen

Johtava asiantuntija, vesiekologia

Ota yhteyttä: Anna Väisänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Minna Pirilä - Head of Strategic Business Development

Minna Pirilä

Head of Strategic Business Development, Vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Minna Pirilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.