Two people in an office

Vuoden nuori konsultti: Suunnittelun kymmenottelijaksi kehitytään, ei valmistuta

Kirjoittaja Valtteri Keto

Vuoden nuori konsultti: Suunnittelun kymmenottelijaksi kehitytään, ei valmistuta

Suunnittelu- ja konsultointialaa vaivaa työvoimapula, eikä alan työntekijöiden ikääntyminen varsinaisesti helpota tilannetta jatkossa. Alan yritykset panostavatkin nyt paljon opiskelijoihin saadakseen motivoituneita nuoria työhön oppimaan. Monen nuoren suunnittelijan motivaatiota ajaa mahdollisuus vaikuttaa kestävään yhteiskuntaan, ja se yhdistääkin muun muassa hiljattain SKOL ry:n vuoden nuoriksi konsulteiksi valitsemia suunnittelijoita. Minäkin sain kunnian olla yksi heistä ja siten sysäyksen pohtia, mitä voin nuorena suunnittelijana tuoda alalle ja mikä siinä motivoi.

Aloitin syksyllä viidennen vuoden rakennustekniikan opintoni Aalto-yliopistossa. Koska kurssini käyvät vääjäämättä vähiin, katse on jo vahvasti työelämässä ja siinä, millaisin eväin siirryn kokonaan työelämään. Neljä kesää AFRYllä rakennesuunnittelijaharjoittelijana ovat antaneet minulle mahdollisuuden osallistua useisiin mielenkiintoisiin projekteihin. Vaikka opintojensa alkuvaiheessa olevalla opiskelijalla ei vielä välttämättä ole käytännön kokemusta suunnittelutyöstä, sen voi mielestäni korvata motivaatiolla ja halulla oppia. Ensimmäisen kesän jälkeen tuntuikin siltä, että olin oppinut enemmän, kuin koko edellisen kouluvuoden aikana. Sama on toistunut myöhempinä kesinä.

Nuoret ovat lähtökohtaisesti mielestäni hyviä esimerkiksi erilaisten suunnitteluohjelmien käytössä. Oma kokemukseni on, että ohjelmien ammattimaisen käytön oppii parhaiten juuri työtä tekemällä. Kun kokemusta ja opintoja kertyy, on sitten helpompi edetä vaativampiin suunnittelutehtäviin, kun ohjelmien käyttö on jo tuttua. Tämä hyödyttää sekä yrityksiä että opiskelijoita.

Ensimmäisen kesän jälkeen tuntuikin siltä, että olin oppinut enemmän, kuin koko edellisen kouluvuoden aikana.

Järjestelmien ja ohjelmistojen hallinnan lisäksi merkityksellisempää on kuitenkin se, että usein nuoria suunnittelijoita yhdistää aito halu kehittää ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja kestävään tulevaisuuteen. Mitä pidemmälle opinnoissani ja urallani olen edennyt, sitä tärkeämpänä olen alkanut nähdä suunnittelun ja koko rakennetun ympäristön alan merkityksen. Esimerkiksi rakennesuunnittelun perustan – turvallisten ja toimivien rakenteiden – lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon isompia kokonaisuuksia. Rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja energian käytön mullistuessa hiilidioksidipäästöjä ja energian kulutusta on vähennettävä ja materiaaleja käytettävä entistä viisaammin kiertotalouden oppien mukaisesti. Suunnittelijat ovat tässä avainasemassa luomassa kestävämpiä ratkaisuja ja innovaatioita. Samaan aikaan digitalisaation kehitys muokkaa rakennetun ympäristön alaa. Tietomallintaminen ja algoritmiavusteinen suunnittelu ovat jo arkipäivää, mutta niiden täyttä potentiaalia ei olla vielä täysin valjastettu. Siihen ratkaisu saattaa löytyä juuri nuorista tulevaisuuden osaajista.

Suunnittelijat ovat avainasemassa luomassa kestävämpiä ratkaisuja ja innovaatioita.

Suunnittelijan pitää siis tulevaisuudessa pystyä vastaamaan yhä tiukentuviin energia- ja ympäristötehokkuuden sekä digitaalisuuden haasteisiin. Samalla suunnittelijan tulee hallita myös perusteet, jota laadukkaalta suunnittelulta edellytetään. Tämä voi kuulostaa aloittelevan suunnittelijan mielestä kuormittavalta, mutta mielestäni kenenkään ei tarvitse olla yksin suunnittelun kymmenottelija, etenkään heti valmistumisen jälkeen. Suunnittelun ammattilaiseksi kehittyminen on pidempi matka, jossa auttavat jatkuva oppiminen ja kiinnostus omaa alaa kohtaan. Ne ovatkin niitä edellytyksiä, joita meiltä nuorilta suunnittelijoilta odotetaan.

Näen itse tulevaisuuden haasteiden tuovan suunnitteluun merkityksellisyyttä ja tunnetta siitä, että tällä alla pääsee oikeasti vaikuttamaan tulevaan. Samalla itselleni suunnittelun suola on edelleen se, miksi hakeuduin alalle. Kun pääsee näkemään omien suunnitelmiensa toteutuvan käytännössä.

Valtteri Keto
rakennesuunnitteluharjoittelija, AFRY

Kirjoittaja on yksi SKOL:n valitsemista vuoden 2021 nuorista konsulteista.

 

Kirjoitus on julkaistu alun perin Tekniikka & Talouden kumppaniblogina.

Valtteri Keto - Rakennesuunnitteluharjoittelija

Valtteri Keto

Rakennesuunnitteluharjoittelija

Ota yhteyttä: Valtteri Keto

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.