Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Ympäristöjalanjälki auttaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja

Kirjoittaja Noora Rantanen
22/05/2020

Ympäristöjalanjälki auttaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja

Teemme valintoja aina, kun tarvitsemme uuden tuotteen. Tulevaisuudessa voimme entistä helpommin arvioida ostopäätöksemme kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia. Euroopan komissiossa on nimittäin kehitetty uusi mittari, ympäristöjalanjälki.

Ympäristöjalanjäljen voi määrittää sekä tuotteelle (PEF, Product Environmental Footprint) että organisaatiolle (OEF, Organisation Environmental Footprint). Ympäristöjalanjäljen kehitystyön pilottivaihe saatiin päätökseen marraskuussa 2018, ja tällä hetkellä kehitetään tuoteryhmäsääntöjä ja kokeillaan niiden toimivuutta. SYKEn tuoreen julkaisun mukaan vuonna 2021 on odotettavissa päätöksiä ympäristöjalanjälkimenetelmän käyttöönotosta laajemmin. Tällä hetkellä komissio parantelee menetelmää siitä kerättävien käyttökokemusten pohjalta.

Resurssitehokkaiden tuotteiden leviämistä markkinoilla on estänyt kuluttajien epävarmuus. Kuluttajat ovat epävarmoja siitä, mitkä tuotteista ja organisaatioista ovat oikeasti ”vihreitä”. Ympäristöjalanjäljen mittarit pyrkivät vastaamaan tähän epävarmuuteen. Elinkaariarviointiin pohjautuva ympäristöjalanjälki pyrkii lisäämään Euroopan markkinoiden läpinäkyvyyttä, tuomaan ympäristötiedon lähemmäksi asiakkaita ja lisäämään yritysten kilpailuetua. Kestävän kulutuksen takaamiseksi haastavasti muotoiltu elinkaariarviointiin pohjautuva ympäristötehokkuustieto tuotteesta on tuotava lähelle asiakkaita. Lisäksi tiedon tulee olla helposti tunnistettavassa, ymmärrettävässä ja vertailtavassa muodossa.

Ympäristöjalanjälki huomioi ympäristövaikutukset kattavammin

Nykyään on jo olemassa useita yksittäistä ympäristövaikutusta arvioivia jalanjälkimittareita, kuten vesijalanjälki ja suosittu hiilijalanjälki. Ympäristöjalanjäljellä on kattavampi lähestymistapa kokonaisvaltaisen ympäristötehokkuuden mittaamiseen. Sen määrittämisessä voidaan ottaa huomioon jopa 16 eri ympäristövaikutusluokkaa sisältäen muun muassa hiilijalanjäljen sekä useita vesivaikutuksia. Tuoteryhmästä riippuen vaikutusluokista otetaan huomioon merkittävimmät.

Tuotteiden ja organisaatioiden ympäristövaikutusten arviointia pitäisikin avartaa yhden vaikutusluokan tarkastelusta laaja-alaisempaan ympäristövaikutusten tarkasteluun. Yksittäisiä ympäristövaikutuksia koskevat jalanjälkiselvitykset ovat edelleen tärkeitä, mutta pidemmällä tähtäimellä on järkevää pyrkiä huomioimaan ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisemmin.

Yksinkertaisen ja luotettavan ympäristötiedon lisääntyminen markkinoilla kannustaa kuluttajia valitsemaan ympäristötehokkaampia tuotteita. Euroopan komission laatimat ympäristöjalanjäljet (PEF & OEF) mahdollistavat kulutuskäytöksen ja yritysten toimintatapojen muutoksen kestävämpään suuntaan. Vertailtavien tuotteiden tulee noudattaa ympäristöjalanjäljen (PEF) määrittämisessä tuoteryhmäkohtaisia PEFCR-sääntöjä. Tuoteryhmäsääntöjen noudattamisen kautta tuotteet ovat vertailukelpoisia. Kestävillä liiketoimintamalleilla luodaan lisää markkina-arvoa yrityksille ja parannetaan tuotteiden kilpailukykyä.

Kirjoittaja toimii AFRYn Ympäristökonsultointi-osastolla ympäristöasiantuntijana. AFRY tuottaa asiakkailleen monenlaista ympäristöön liittyvää tietoa, kuten hiilijalanjäljen laskentaa, ympäristövaikutusten arviointia ja elinkaariarviointiin liittyviä selvityksiä.

 

Kirjoittaja

Noora Rantanen

Ympäristöasiantuntija, Ympäristökonsultointi