water baltic sea

Ympäristöystävällinen tunnelitunkkaus Itämeren hyväksi

Ympäristöystävällinen tunnelitunkkaus Itämeren hyväksi

Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen poistoputki rakennetaan ympäristöystävällisellä tunnelitunkkausmenetelmällä. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna on myös se, että puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen aikana.

Pipe jacking -tunkkausmenetelmä käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa

Torstaina 7. marraskuuta 2019 Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki allekirjoitti sopimuksen Ward and Burke Group Ltd:n kanssa. Tämä irlantilainen urakoitsija vastaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden, 800 metriä pitkän poistoputken rakentamisesta pipe jacking -tunkkausmenetelmällä.

AFRY valittiin vuonna 2017 vastaavaksi suunnittelijaksi poistoputken tehostamisprojektiin. Poistoputken tehostamishankkeeseen kuuluu yli kymmenen eri suunnittelualaa. Suunnittelua on tehty AFRYn Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun toimistoissa. Tunkkauksen suunnitteluun on osallistunut AFRYn asiantuntijoita myös Saksan Essenin toimistosta. ”Poistoputkihankkeessa suunnittelu on mennyt erinomaisesti”, sanoo Jarno Arfman, Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö.

Pipe jacking -menetelmässä tunkataan maahan aloitus- ja lopetuskaivantojen välille betoniputki, jonka ulkohalkaisija on kolme metriä. Tekniikka on ympäristöystävällinen, ja rakentaminen voidaan toteuttaa liikennettä ja asutusta häiritsemättä. Menetelmää ei ole käytetty aikaisemmin Suomessa. Hanke on herättänyt runsaasti mielenkiintoa Turun alueen paikallislehdistössä.

Urakkaan kuuluu myös tunkkauksen vaatimat aloitus- ja lopetuskaivannot. Urakkasopimuksen arvo on budjetin mukainen 16,5 M€. Työt käynnistyvät helmikuussa 2020 Turun Pansiontien varrella olevan kaivannon rakentamisella. Ennen sitä laaditaan toteutussuunnittelu poistoputkesta ja siihen liittyvistä kaivannoista. Poistoputken tunkkausurakka päättyy 31.12.2020.

Merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee  

Poistoputken tehostamishankkeen yhteydessä puhdistamoa laajennetaan maanalaisella UV-desinfiointilaitoksella, josta rakennetaan uusi poistoyhteys mereen. Ultraviolettivalon avulla veden puhdistusprosessi tehostuu, jolloin merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi. Tehostuvan puhdistusprosessin ansiosta jo puhdistamolta lähtevä jätevesi täyttää EU:n uimavesidirektiivin hygieenisyysvaatimukset. Poistoyhteys muodostuu 300 metrin kalliotunneliosuudesta ja 800 metrin tunkkausputkiosuudesta.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon nykyinen poistoputki liittyy Turun kaupungin hulevesiviemäriin, jonka kapasiteetti ylittyy aika ajoin. Hulevesiviemärin käytön on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa. Lisäksi asukasmäärän kasvu kasvattaa jätevesimäärää ja ennustettu merenpinnan nousu pienentää purkuputken kapasiteettia.  

Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2019 louhinta- ja johtosiirtourakoilla. UV-laitoksen ja kalliotunnelin louhintaurakasta vastaa Kalliorakennus Oy ja johtosiirroista Lännen Alituspalvelu Oy. Louhinta- ja tunkkausurakoiden jälkeen vuonna 2021 käynnistyy laitoksen rakennusurakka kaikkine tekniikkaurakoineen. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 aikana.

”On hienoa aloittaa näin ainutlaatuinen eurooppalainen yhteistyö Turussa”, kertoo Ward and Burke Groupin perustaja Michael Ward. Tavoitteena on juhlia ensi syksynä onnistunutta tunkkausta irlantilaisittain.

Lisätietoja: 

https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki 
https://www.wardandburke.com