Board

Biotalous

Biotalous tarjoaa lukemattomia uusiutuvia vaihtoehtoja

AFRYn biotalouteen liittyvät palvelut kattavat biojalostuksen arvoketjun koko elinkaaren. Tarjoamme asiakkaillemme biotalouden monialaisia konsultointipalveluja sekä teknisiä suunnittelupalveluja ja investointien toteutusosaamista.

Miten voimme kasvattaa biotalouden turvallisuutta ja tehokkuutta kestävällä tavalla?

Lue asiantuntijoidemme artikkeleita ja uutisia ajankohtaisista biotalouden aiheista sivun alalaidasta. Tutustu myös biotalouden projekteihimme.

Biotalous viitoittaa tietä kestävämpään teollisuuteen

Biotalous ohjaa fossiilisperäisten materiaalien korvaamista biopohjaisilla materiaaleilla. Myös perinteiset sellu- ja paperiyhtiöt sekä kemian- ja öljynjalostusteollisuus ja energiayhtiöt muotoutuvat yhä enemmän biojalostamoiksi, joissa kestävällä kehityksellä, resurssitehokkuudella ja uusilla resurssi-innovaatioilla on merkittävä rooli. Biopohjaiset raaka-aineet löytävät jatkossa tiensä kokonaan uudenlaisiin tuotteisiin, ja uusia biopohjaisia materiaaleja kaupallistetaan.

Koko arvoketju metsästä loppukäyttäjälle digitalisoituu, mikä tarkoittaa mahdollisuutta koota kaikki kerätty tieto arvoketjun eri vaiheista yhteiselle alustalle. Biotalous tarjoaa siten paitsi lukemattomia mahdollisuuksia myös edellyttää teollisuussektorin investointeja ja kehittämistä.

AFRYllä on vahva asema biotaloudessa, ja pyrimme jatkuvasti vahvistamaan asemaamme entisestään monipuolistamalla palvelutarjontaamme teollisuuden digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja toiminnan tehokkuuteen liittyvissä palveluissa. Haemme kasvua muun muassa puupohjaisista tuotteista, pakkausratkaisuista, hygieniatuotteista sekä vahvistamme teknistä osaamistamme biopolttoaineissa, biokemikaaleissa sekä kehittyneissä biopohjaisissa tuotteissa innovaatioita kehittämällä ja yritysostojen kautta.

 

Biotalous ja kiertotalous yhdessä suunnanmuuttajina

Biotalous ei yksinään voi saada aikaan päästöttömyyttä tai ilmastotavoitteiden saavuttamista, vaan eri alojen on tehtävä yhteistyötä. Muutosta voidaan vauhdittaa etsimällä ratkaisuja kiertotaloudesta fossiilisten materiaalien kuten muovin ja tekstiilien korvaamiseksi. Myös resurssitehokkuutta on parannettava merkittävästi, jätteiden määrää vähennettävä ja kiertävien materiaalien arvoa parannettava.

 

 

 

plastic substitution and recycling

AFRYllä olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen, joka lisää turvallisuutta, suojelee ympäristöä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Haluamme myös osaltamme edistää teollisuuden siirtymistä kohti kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

Oheisella videolla Lisa Vedin, Ruotsin Prosessiteollisuus-liiketoiminnan johtaja, kertoo ajatuksistaan käynnissä olevasta muutoksesta kohti bioteollisuutta ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämisestä. Lisalle on tärkeää työskennellä vastuullisuusasioiden parissa, koska hän haluaa nauttia luonnosta ja varmistaa, että tulevilla sukupolvilla on samat mahdollisuudet kuin meillä.

Process industries water

Vastuullisuussitoumuksemme

AFRYn tehtävänä on vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Biotaloudessa autamme asiakkaitamme nykyaikaistamaan ja muuttamaan teollisia toimintoja kestävämmiksi ja tuottavammiksi. Autamme parantamaan energiatehokkuutta, edistämään kiertotaloutta raaka-aineiden käytössä, päivittämään teknologioita ja edistämään innovaatioita ja ympäristöystävällisiä teknisiä ratkaisuja sekä parantamaan teollisia prosesseja ja edistämään turvallisuutta. Mahdollistamme myös tehokkaampaa vesien käyttöä ja vesien kiertoa teollisuuslaitoksessa sekä ympäristön kannalta järkevää kemikaalien ja jätteiden hallintaa ja niiden ilma-, vesistö- ja maaperäpäästöjen vähentämistä. Tuemme myös kestävää metsävarojen hallintaa. Vesipula on maailmanlaajuinen, ilmaston lämpenemiseen liittyvä haaste, ja olemme AFRYllä sitoutuneet ratkaisuihin, joilla pyrimme vähentämään selluteollisuuden vedenkäyttöä 20 %.

Ota yhteyttä

Saara Söderberg - VP & Head of Bioindustry, AFRY Management Consulting

Saara Söderberg

VP & Head of Bioindustry Management Consulting

Ota yhteyttä: Saara Söderberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Nicholas Oksanen - EVP and Head of Division Process Industries

Nicholas Oksanen

Johtaja, Prosessiteollisuus-divisioona, Suomen maajohtaja

Ota yhteyttä: Nicholas Oksanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.