Woman on rooftop looking out towards cloudy sky

Vastuullisuus ja kestävä toiminta

Vastuullisuus ja kestävä toiminta AFRYllä

Vastuullisuus ja kestävien ratkaisujen luominen ovat osa AFRYn strategiaa ja kaiken liiketoimintamme keskiössä. Yhdistämällä viimeisimmät teknologiat asiantuntijoidemme huippuosaamiseen luomme asiakkaillemme kestävää liiketoimintaa.

Lue asiantuntijoidemme artikkeleita ja uutisia ajankohtaisista kestävän kehityksen aiheista sivun alalaidasta. Tutustu myös projektiesimerkkeihimme.

Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, resurssitehokkuus, energiamarkkinoiden murros, älykaupungit ja biotalous asettavat yhteiskunnalle monia vaatimuksia mutta myös uusia mahdollisuuksia, joihin vastaaminen vaatii entistä enemmän suunnitteluosaamista ja ymmärrystä kestävästi rakennetusta yhteiskunnasta. Vankan kokemuksemme ansiosta olemme teknisten ratkaisujen suunnittelijana alan kärkijoukkoa aikamme kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme menestymään ja luomaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää liiketoimintaa sekä toimia myös itse vastuullisesti huomioiden nämä kestävyyden eri osa-alueet.

Vastuullisuus ja kestävyys liiketoimintastrategiana

Kaikki liiketoimintamme perustuu vastuulliseen ja kestävään toimintaan. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat myös edellytys liiketoimintamme jatkumiselle. Vastuullisuutta ja kestävää toimintaa ohjaavat politiikkamme ja ohjeemme varmistavat, että toimimme reilusti ja läpinäkyvästi kestävien ratkaisujen tarjoamisessa. Asiantuntijamme edistävät työssään joka päivä kestäviä liikenne-, energia-, teollisuus- ja rakentamisen ratkaisuja. Luomme työpaikkoja hyödyntäen viisaasti teknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme kasvua ja kehitystä.

Vastuullisuustavoitteemme ovat

  • lisätä asiakasprojektiemme kautta yhteiskunnan nettopositiivisuutta,
  • puolittaa työntekijäkohtaiset hiilidioksidipäästömme vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta ja saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä,
  • lisätä henkilöstön taustan ja kulttuurien yhdenvertaisuutta, osallistamista ja monimuotoisuutta (diversity & inclusion) ja tasapainottaa vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön sukupuolijakaumaa (40 % johtajista naisia vuonna 2030),
  • turvata työntekijöidemme työterveys ja -turvallisuus ja työn ja muun elämän tasapaino,
  • tukea rohkeaa johtajuutta,
  • parantaa työntekijöidemme sitoutuneisuutta,
  • parantaa asiakastyytyväisyyttä, ja
  • varmistaa eettinen liiketoiminta.

AFRYn vastuullisuusraportit ja -julkaisut

Sustainable Stories Arrow pointing right

Sustainable Stories -julkaisu

AFRYn Sustainable Stories -julkaisu kokoaa yksiin kansiin esimerkkejä projekteistamme, joilla olemme yhdessä asiakkaittemme kanssa edistäneet kestävän yhteiskunnan rakentamista. Asiantuntijamme kehittävät alan johtavia ratkaisuja tuleville sukupolville, ja julkaisun tarinat ovat esimerkkejä visiomme toteutumisesta käytännössä. Julkaisu on englanninkielinen.

Sustainable stories  NO 1
Yritysvastuuraportti Arrow pointing right

Yritysvastuuraportointi AFRYllä

AFRYn yritysvastuuraportti julkaistaan osana vuosikertomusta. Yritysvastuuraportissa käsitellään AFRYn vastuullisuustavoitteita ja niiden edistymistä sekä toimintamme eettisyyttä ja kestävyyttä mm. työntekijöiden, yhteiskunnan ja ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Annual and Sustainability Report magazine from AFRY
1.5°C Roadmap Arrow pointing right

AFRYn tiekartta päästöjen vähentämiseen

AFRYn tavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2019 tasosta) ja saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä. 1.5°C Roadmap tukee ja ohjaa toimintaamme niin, että myös saavutamme sitoumuksemme. Siinä määritellään tarvittavat toimenpiteet ja vastuunjako organisaatiossamme.

AFRY employees outdoors

Yhteistyötä kestävän yhteiskunnan edistämiseksi

Olemme kumppaneina tai teemme yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa edistääksemme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnassa.