wind power

Kestävää energiantuotantoa

Kestävää energiantuotantoa

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta, jotka kattavat kaikki kansainvälisen kestävän kehityksen strategian osa-alueet: ihmiset, planeetan, hyvinvoinnin, rauhan ja kumppanuuden. AFRY on sitoutunut näihin tavoitteisiin maailmanlaajuisesti.

Kasvava maailmanlaajuinen energian kysyntä

Kansainvälisen energiajärjestön (International Energy Agency) julkaiseman “World Energy Outlook 2020” -katsauksen mukaan globaalin energian kysynnän odotettiin kasvavan (ennen koronaa) 12 prosentilla vuosien 2019 ja 2030 välillä. Riippuen taustalla vaikuttavasta sosioekonomisesta skenaariosta, tämän ajanjakson kehityksen on edelleenkin arvioitu olevan 4 – 9 %. Ennustetusta kysynnän kasvusta johtuen kestävästä energiantuotannosta on tullut merkittävä tekijä huoltovarmuuden ylläpitämisessä ja sähkön hinnan vakauttamisessa. Saksan uusiutuvaa energiaa koskevassa lakiluonnoksessa hahmotellaan hallituksen ilmastonsuojeluohjelman 2030 tavoitteet, joiden mukaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on 65 %. Tuulienenergian tuotanto on edelleen paras tapa saavuttaa Saksan uusiutuvan energian tavoitteet. Vuoden 2020 tammi- ja lokakuun välisenä aikana Saksassa on myönnetty enemmän lupia tuulivoimapuistoille kuin vuonna 2019 yhteensä (lähde: Fachagentur Windenergie, 2020).

AFRY tukee energiapolitiikan kestävää siirtymää

AFRY tukee tuuliturbiinien rakentamista kaikissa projektin vaiheissa kokeneen kansainvälisen asiantuntijatiimiinsä avulla. AFRY tarjoaa monipuolisia palveluja tulevaisuuteen suuntautuville yrityksille. AFRYn palvelut kattavat esisuunnittelusta alkaen kaikki ympäristönsuunnittelun tehtävät, luvituksen, immissionvalvonnan sekä tekniset Due Diligence -selvitykset. AFRYn asiantuntijat tukevat kestävään energiantuotantoon siirtymistä soveltamalla ympäristöystävällistä suunnittelua tuulivoimasektorin rakennus- ja laajennushankkeissa kaikkialla Saksassa. AFRYlla on kokemusta maa- ja merituulivoimaturbiinien rakentamisesta yli 500 hankkeessa Euroopan tuulivoimasektorilla.

Uusien ristiriitatilanteiden ratkaiseminen vankan kokemuksen avulla

Uusien tuulienergialaitosten rakentamisen sekä turvallisen ja vihreän energiantuotannon taloudellisten tavoitteiden on tuettava elämän suojelua maalla ja veden alla. Siksi kestävän kehityksen tavoitteet on otettava huomioon kaikissa hankkeissa. Globaalina yrityksenä AFRY kehittää ratkaisuja ristiriitatilanteisiin energiatuotannon siirtymän ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen välillä. AFRYn mittava kokemus ekologisten ristiriitojen selvittämisessä sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittäjänä auttaa suunnittelemaan energiapoliittisia toimia sekä luopumaan fossiilisista polttoaineista.

AFRYn ympäristötieteilijöistä, ekologeista, tietotekniikan ammattilaisista ja suunnittelijoista koostuva asiantuntijaryhmä avustaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa kun suunnitellaan energiantuotannon käännettä kestävän kehityksen ja luonnonvarojen säilyttämisen pohjalta. Näin fokus ei ole pelkästään tehokkaiden tuuliturbiinien rakentamisessa vaan koko hankkeen arvoketjussa.

Linkkejä:

  1. https://afry.com/en/competence/wind-power?sector=18&sub_sector=1613
  2. https://afry.com/de-de/bereiche/umweltplanung-und-beratung?sector=1424
  3. https://webstore.iea.org/download/summary/4153?fileName=1.English-Summa…
  4. https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichun…
Offshore wind turbines in a sunset outside of the UK

Tuulivoimapalveluita koko elinkaarelle