Talon seinä

Kiinteistöjen kuntotutkimukset

Kiinteistöjen kuntotutkimukset

Kiinteistöjen kuntotutkimukset ovat olennainen osa kiinteistön ylläpitoa ja hallintaa. Niiden avulla saamme arvokasta tietoa kiinteistön nykyisestä kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista. Kuntotutkimuksen perusteella voimme tehdä suunnitelman tuleville toimenpiteille. Tarjoamme monipuolisia tutkimuksia, joiden avulla säilytämme kiinteistösi arvon ja optimoimme sen elinkaaren.

Kuntotutkimus on perusteellinen analyysi, jossa kiinteistön rakenteet, järjestelmät ja materiaalit tarkastetaan huolellisesti. Se voi kattaa kaiken alkuperäisistä rakennusmateriaaleista ja -menetelmistä aina lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmiin. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset viat, puutteet ja korjaustarpeet.

Tutkimuksen tuloksena syntyy kattava raportti, joka sisältää yksityiskohtaisen selvityksen kiinteistön kunnosta, sen mahdollisista ongelmista ja suosituksista korjaustoimenpiteille. Raportti auttaa omistajia, isännöitsijöitä tai kiinteistönhallinnan ammattilaisia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kiinteistön ylläpidosta ja kehittämisestä.

Kiinteistön kuntotutkimus on investointi kiinteistön tulevaisuuteen. Se auttaa varmistamaan, että kiinteistö pysyy hyvässä kunnossa, säilyttää arvonsa ja palvelee käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla se auttaa ennaltaehkäisemään yllättäviä kuluja ja vähentämään pitkän aikavälin ylläpitokustannuksia.

Tarjoamme syvällistä asiantuntemustamme kuntotutkimuksista kiinteistöjen ammattilaisille. Kiinteistön kuntotutkimus on tärkeä työkalu kiinteistön arvon säilyttämiseksi ja sen elinkaaren optimoimiseksi.

Helsinki city
Betonirakenteiden kuntotutkimus
Teemme monipuolisesti betonirakenteiden kenttätutkimuksia, ja meillä on laboratorio betoninäytteiden analysointia varten.
Laboratorio
Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset
Selvitämme sisäilmaongelmat kokonaisvaltaisesti tarkastelemalla rakennuksen kuntoa ja selvitämme mahdolliset vauriot tai rakenteelliset puutteet.
Rakennuksen seinä
Vesikattojen kuntotutkimus
Vesikaton kuntotutkimuksella varmistamme, että katto toimii asianmukaisesti ja suojaa rakennusta kosteudelta ja säävaihteluilta.
Julkisivu
Julkisivujen kuntotutkimus
Julkisivun oikeiden huolto- tai korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi tarvitaan oikein kohdistettu kuntotutkimus.
Rakennuksen piha
Pihakansien kuntotutkimus
Pihakannen kuntotutkimus auttaa varmistamaan, että kansi on turvallinen ja kestävä käyttää. Tarvittaessa suunnitellaan korjaustoimenpiteitä sen kunnostamiseksi.
Rakennusten ikkunoita
Ikkunoiden kuntotutkimus
Tarkastuksessa kiinnitämme huomiota ikkunan kehyksiin, lasiin, tiivisteisiin ja toimivuuteen.
Asbestinäyte
Haitta-ainetutkimukset
Tutkimuksessa selvitämme rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle ja ympäristölle haitalliset materiaalit, niiden määrät ja esiintymispaikat.

Kuntotutkimukset pähkinänkuoressa

Mikä on kuntotutkimus? Arrow pointing right

Kuntotutkimus on menetelmä, jossa tutkitaan rakenteiden tai rakennukseen kuuluvien järjestelmien kunto käyttäen aistinvaraisten havaintojen, mittausten ja kuvausten lisäksi rakenteita rikkovia tutkimus- ja mittausvälineitä sekä tehdään rakenneavauksia. Kuntotutkimus voi kohdistua tiettyihin rakenteisiin, vesi- ja viemärijärjestelmiin, ilmanvaihtojärjestelmiin ja sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksilla selvitetään rakenteiden/järjestelmien korjaustarve ja –laajuus sekä arvioidaan korjausajankohtaa.

Milloin kuntotutkimus kannattaa teettää? Arrow pointing right

Kuntotutkimus on ajankohtainen silloin, kun ollaan suunnittelemassa peruskorjausta tai muuta laajempaa korjausta, ja tarvitaan tietoa rakenteiden kunnosta korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun on tarve selvittää sisäilmaongelmien aiheuttaja.

Mikä on rakennusterveysasiantuntija? Arrow pointing right

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on terveellisen sisäympäristön ja rakennusten kunnon erityisasiantuntija. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ja sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuskohteissa

Tutustu muihin palveluihimme

Radonmittaukset Arrow pointing right
Radon

Palvelutarjontamme kattaa radonmittaukset, radonkorjausten suunnittelun, korjausten onnistumista varmistavat laadunvarmistusmittaukset sekä muun radoniin liittyvän konsultoinnin.

Vahinkotapauksiin liittyvät palvelut Arrow pointing right
Infra-Buildings, fire safety

Hoidamme kokonaisvaltaisesti vahinkoprosessin kaikki asiantuntijatehtävät, kuten selvitys- ja tutkimustehtävät, korjaussuunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, projektinjohto-, valvonta- ja laadunvarmistustehtävät, erilaiset vesivahinkojen korjaustarve- ja laajuusselvitykset sekä rakenteiden palovauriotutkimukset.

Kerrostaloja

Kuntoarvio vai kuntotutkimus?

Rakennetun ympäristön asiantuntijamme kertoo artikkelissaan, milloin kiinteistö tarvitsee kuntotutkimusta ja milloin kuntoarvio on paikallaan.