Korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu

Insinööritalon ikkunat Helsingin keskustassa

Korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu

Korjausrakentaminen

AFRY tarjoaa ammattitaitoista arkkitehtisuunnittelua rakennushistoriaselvityksistä ja pienistä muutos- ja korjaustöistä aina vaativiin arvorakennusten peruskorjauksiin.

Alvar Aallon Insinööritalo
Alvar Aallon insinööritalo
Chydenia, Helsinki
Chydenia / Kuvio
Chydenia, Helsinki
Chydenia / Kuvio
As Oy Vuorimiehenkatu ja Tähtitorninkatu
As Oy Vuorimiehenkatu ja Tähtitorninkatu
Grönqvistin talo Pohjoisesplanaadilla
Grönqvistin talo
Alvar Aallon Insinööritalo
Chydenia, Helsinki
Chydenia, Helsinki
As Oy Vuorimiehenkatu ja Tähtitorninkatu
Grönqvistin talo Pohjoisesplanaadilla

Tarjoamme laadukasta, monialaista ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavaa suunnittelua kaikenlaisiin korjaushankkeisiin ja konversioihin eli käyttötarkoituksen muutoksiin. Asiantuntevat pääsuunnittelijamme ja arkkitehtimme ovat erikoistuneet myös poikkeuksellisen vaativiin projekteihin suojelluissa rakennuksissa.

Miksi korjausrakentaminen kannattaa?

Korjausrakentaminen edistää rakennusten kestävyyttä ja toiminnallisuutta, ja sen avulla on mahdollista muun muassa säilyttää historiallisesti merkittäviä rakennuksia samalla kun niihin tehdään tarvittavia parannuksia ja päivityksiä. Korjausrakentaminen pidentää rakennusten elinkaarta, ja korjausrakentamisen hiilijalanjälki on yleensä uudisrakentamista pienempi. Ympäristövaikutusten lisäksi korjausrakentamisessa on taloudellisia hyötyjä, sillä kunnostetut rakennukset parantavat markkina-arvoaan ja ne houkuttelevat potentiaalisia ostajia tai vuokralaisia.

Korjausrakentaminen on erikoisosaamistamme

Korjausrakentaminen on tärkeä osa rakennusten ylläpitoa, ja suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa korjaushankkeessa.

Chydenia, Helsinki

Tarjoamme korjausrakentamisen palvelujamme muun muassa seuraaviin hankkeisiin:

 • kokonaisen alueen kehittäminen
 • kiinteistön kehittäminen
 • tilojen käyttötarkoituksen muutos
 • peruskorjaus tai perusparannus
 • julkisivusaneeraus tai vesikattokorjaus
 • julkisivumuutokset
 • ikkunaremontti suojellussa rakennuksessa
 • parvekkeiden lisäys
 • porrashuoneiden kunnostus
 • laajennus
 • rakennushistoriaselvitys (RHS)
 • konsultointi rakennussuojelukysymyksissä
 • kiinteistön konseptisuunnittelu tai ilmeen uudistus, facelift
   

Vaativat ja poikkeuksellisen vaativat korjaushankkeet tarvitsevat pätevät suunnittelijat

Vaativa korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu on vanhan rakennuksen erityispiirteiden ja arvojen huomioon ottamista ja sovittamista rakentamisen nykymääräyksiin, energiatehokkuuden vaatimuksiin ja uudistuviin käyttötarpeisiin. Jokainen korjaushanke on ainutlaatuinen ja vaatii oman yhdistelmänsä asiantuntijoita ja keinoja. Meillä on pitkä kokemus korjausrakentamisesta ja konversioista, ja kokeneet pää- ja arkkitehtisuunnittelijamme palvelevat hankkeen kaikissa vaiheissa. Kokoamme tarvittaessa hankkeeseen sopivan asiantuntijatiimin ja toteutamme kokonaissuunnittelun.

AFRYltä laaja-alaiset suunnittelupalvelut korjausrakentamiseen

Räätälöimme palvelun sisällön asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Ymmärrämme käyttäjien tarpeita ja osaamme sovittaa vanhan talon uusille toimijoille kestävällä ja kiinteistön arvoa nostavalla tavalla. Tarvittaessa käytämme kiinteistökehityksen, sisustussuunnittelun ja työympäristökonsultoinnin osaamistamme AFRY Ark Studiolla.

AFRYllä tehdään tiiviisti yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä, ja hyödynnämmekin tehokkaasti kumppaniverkostoamme ja lisäksi koko AFRYn osaamispalettia muun muassa sisäilmaongelmien korjaamisen, paloteknisten ratkaisujen, kestävän kehityksen ja akustisen suunnittelun aloilla. Verkostomme kautta korjausrakentamisen suunnittelu onnistuu meiltä kaikista näkökulmista.

Grönqvistin talo Helsingissä

AFRY Ark Studiolta suunnittelu korjaushankkeen kaikkiin vaiheisiin

Pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun tehtävämme hankkeessa on aina tilaajaa ja rakennusta kuunnellen tunnistaa kohteen säilytettävät arvot sekä uusi käyttöpotentiaali. Onnistumme tehtävässämme, sillä meillä on vahva asiantuntemus rakennushistoriasta ja eri aikakausien tyyleistä, perinteisistä rakenteista sekä käytetyistä materiaaleista.

Suunnittelemme aina aikaa ja käyttötarpeiden muuttumista kestävät ratkaisut asiakkaalle. Päästäksemme hyvään lopputulokseen hyödynnämme vahvaa korjausrakentamisen asiantuntemustamme jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Huolehdimme myös tarvittavista esiselvityksistä ja yhteistyöstä rakennusvalvonnan ja museoviranomaisten kanssa. Asiakkaan tavoitteet ohjaavat korjausrakentamisen prosessiamme.

Ei ole väliä, onko kyseessä suuri tai pieni projekti – pätevät pää- ja arkkitehtisuunnittelijamme toteuttavat kaikki korjaus- ja muutostyöt. Jos tarvitset apua korjausrakentamisen suunnittelussa, otathan meihin yhteyttä!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on konversio? Arrow pointing right

Rakennuksen konversio tarkoittaa sen käyttötarkoituksen muuttamista toiseksi, esimerkiksi toimistorakennus muutetaan asunnoiksi. Arkkitehti suunnittelee tilan muutoksen. Käyttötarkoituksen muutos tarvitsee yleensä pääsuunnittelijan ja arkkitehdin lisäksi pätevät erityissuunnittelijat.

Kuinka toimiston voi muuttaa asunnoiksi? Arrow pointing right

Käyttötarkoituksen muutos vaatii aina rakennusluvan, joskus myös poikkeamisluvan tai kaavamuutoksen. Alkuun pääsemme laatimalla kevyen selvityksen, jolla kartoitetaan kiinteistön mahdollisuuksia ja hankkeessa odotettavissa olevia vaiheita. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme - autamme mielellämme!

Miten peruskorjaus ja perusparannus eroavat toisistaan? Arrow pointing right

Peruskorjauksessa korjataan kiinteistön nykyiset tilat ja järjestelmät. Perusparannuksessa kiinteistön tasoa parannetaan.

Mikä on arkkitehdin tehtävä korjaushankkeessa? Arrow pointing right

Korjaushanke, joka vaikuttaa rakennuksen toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen, tarvitsee arkkitehtisuunnittelijan. Rakennuslupaa haettaessa hankkeelle tarvitaan pääsuunnittelija, joka on yleensä arkkitehti. Pääsuunnittelijalle on lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia hankkeesta riippuen. Pääsuunnittelija huolehtii hankkeessa suunnittelun kokonaisuudesta yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.

Mitä ovat rakennuksen ominaispiirteet ja niihin liittyvät kiinteistön arvot? Arrow pointing right

Ominaispiirteet ovat ne rakennuksen ominaisuudet, joista sen tunnistaa juuri kyseiseksi rakennukseksi. Rakennusten ominaispiirteiden arvotus tehdään esimerkiksi kulttuurihistoriallisen tai arkkitehtonisen arvon arvioimiseksi.

Rakennuksen ominaispiirteiden kartoittamisen työväline on usein rakennushistoriaselvitys eli RHS, jonka perusteella viranomainen tekee arvottamisen. Kiinteistön omistajalle rakennuksen ominaispiirteiden säilyttäminen on arvojen säilyttämistä, koska aidot tarinat ovat aina keksittyjä kiinnostavampia ja vahvempia.

Mikä on RHS eli rakennushistoriaselvitys ja mihin sitä tarvitaan? Arrow pointing right

Rakennushistoriaselvitys vastaa kysymyksiin siitä, millainen rakennus on ja miksi. Se dokumentoi rakennuksen ja tallentaa myös rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja myöhempiin käyttö- ja muutosvaiheisiin vaikuttaneet syyt, tavoitteet ja tapahtumat. Rakennushistoriaselvitys voi olla suppea tai laaja riippuen tarpeesta, jota varten se laaditaan. Tarvitsetko rakennushistoriallisen selvityksen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä

Piritta Hannula - Tiimipäällikkö, korjausrakentaminen

Piritta Hannula

Tiimipäällikkö, korjausrakentaminen

Korjaus- ja muutoshankkeiden kokenut pää- ja arkkitehtisuunnittelija, jota motivoi rakennussuojelun ja toiminnallisten haasteiden sovittaminen

+358504114164

piritta.hannula@afry.com

Ota yhteyttä: Piritta Hannula

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Outi Leppänen - Suunnittelujohtaja, hanke- ja kiinteistökehitys

Outi Leppänen

Suunnittelujohtaja, hanke- ja kiinteistökehitys

Ota yhteyttä: Outi Leppänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Tuomas Tervonen - Director, Architecture, Vantaa, Finland

Tuomas Tervonen

Johtaja, arkkitehtisuunnittelu, Vantaa

Luova, humaani ja teknisesti orientoitunut arkkitehti, esihenkilö ja projektinjohtamisen ammattilainen.

Ota yhteyttä: Tuomas Tervonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme