Infra-Buildings, high security facilities

Fyysisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Turvallisempaa huomista

Me AFRYllä ymmärrämme, että riskianalyysiin perustuva turvasuunnittelu on yritysturvallisuuden kulmakivi. Kokenut tiimimme tarjoaa kattavia asiantuntijapalveluita, jotka on räätälöity tarpeidesi ja budjettisi mukaan. Turvallisuusarviointeihin, riskianalyyseihin, auditointeihin ja tarvearviointeihin liittyvän asiantuntemuksemme ansiosta voit olla varma siitä, että riskeihin on varauduttu.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa turvallisuussuunnitteluun

Turvallisuusasiantuntijamme tekevät organisaatioille fyysisen turvallisuuden nykytilanteen auditoinnit, riski- ja tarvekartoitukset sekä toimitilaturvallisuuden suunnittelun.

Konsultoimme hankintavaiheen kaikissa vaiheissa sekä valvomme toteutuksen suunnitelmien ja vaatimusten mukaisuuden.

Turvasuunnittelu on kiinteistöstä tai organisaatiosta ja sen toiminnasta tehdyn riskikartoituksen perusteella suoritettavaa turvallisuusjärjestelyiden ja käytettävyyden suunnittelua.

Padlock on computer keyboard. Network Security, data security and antivirus protection PC

Turvasuunnittelun tavoitteena on ennaltaehkäistä häiriöitä ja luoda turvallinen työympäristö. Huolellisella suunnittelulla voimme suojata organisaation henkilöstöä, tietoa ja muita tärkeitä arvoja. Turvasuunnittelu on keskeinen osa turvallisuusjohtamista.

Käyttäjälähtöinen, huolellisesti suunniteltu ja oikein mitoitettu turvatekniikka tukee organisaation jatkuvuudenhallintaa ja ennakoi mahdollisia tulevaisuuden muutostarpeita. Puolueettomalla järjestelmällä ja toimittajavalinnalla optimoimme asiakkaan tarpeeseen sopivan turvallisuusratkaisun.

Muutokset toimintaympäristössä asettavat uusia vaatimuksia turvallisuusratkaisuille

Digitalisoituminen, koronapandemia ja entistä joustavammat työskentelyajat ovat muuttaneet työnteon tapoja pysyvästi. Muutos edellyttää toimitiloilta entistä joustavampia ja moniulotteisimpia ratkaisuja. Tilojen tulee olla helposti käytettävissä samalla kun vaadittu turvallisuustaso säilytetään.

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kasvava kyberrikollisuus ovat tehneet kyberuhkilta suojautumisen tärkeäksi osaksi organisaatioiden jatkuvuuden hallintaa. Tietosuojan ja tietoturvan kasvavat vaatimukset edellyttävät myös fyysisen tieturvan suunnitelmallista ylläpitoa. Esimerkiksi EU:n verkko ja tietoturvadirektiivi (NIS2) tiukentaa kriittisten alojen organisaatioiden kyberturvallisuusvelvoitteita. Myös kansainvälisesti tunnustettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien standardi ISO/IEC 27001 määrittää vaatimukset fyysiselle tietoturvalle,

Olemassa olevien turvajärjestelmien vanhentuminen, turvatekniikan jatkuva kehitys, kasvavat vaatimukset tietoturvan, tietosuojan ja käytettävyyden suhteen asettavat turvajärjestelmille kovat vaatimukset. Älykäs turvatekniikka tukee organisaation omaa toimintaa ja muuntojoustavasti suunniteltuna minimoi toiminnanaikaisten muutosten vaikutukset turvallisuuteen ja käytettävyyteen.

Palosammutin

Tuotamme räätälöityjä palveluja kaikenkokoisiin kohteisiin

Fyysinen turvallisuus kattaa toimitila- ja kiinteistöturvallisuuden, palo- ja pelastusturvallisuuden, fyysisen tietoturvallisuuden ja henkilöstöturvallisuuden. Fyysinen turvallisuus toteutetaan turvallisuusratkaisulla, joka sisältää yleensä turvatekniikan, rakenteellisen turvallisuuden ja turvallisuuspalveluiden kokonaisuuden.

Oikein mitoitettu ja hyvin suunniteltu turvallisuusratkaisu ennaltaehkäisee häiriöitä, luo turvallista työympäristöä ja suojaa organisaation henkilöstöä, dataa, omaisuutta ja mainetta. Laadukas turvasuunnittelu yhdistää hyvän käyttäjäkokemuksen tavoiteltuun turvallisuustasoon sekä huomioi mahdolliset tulevaisuuden muutostarpeet.

Autamme kaikenkokoisissa hankkeissa. Olemme osallistuneet muun muassa pääkonttoreiden, tehtaiden, vesilaitoksien, myymälöiden ja kauppakeskuksien, varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen, huvipuistojen, joukkoliikenneasemien ja satamien turvallisuusratkaisujen tuottamiseen. Autamme asiakkaitamme valitsemaan sopivat turvallisuus ja ylläpitopalvelut, joilla varmistamme pitkän elinkaaren järkevillä kustannuksilla.

Viemme kalliit ja pitkävaikutteiset turvallisuuden kehittämishankkeet läpi suunnitelmien mukaisesti, aikataulussa ja budjetissa.

Osaamista sekä kokemusta asiakkaan eduksi ja turvaksi

Tarjoamme asiakkaillemme luotettavaa turvallisuusosaamista ja sadoista erilaisista toteutetuista ratkaisuista kertyneen kokemuksen.

Järjestelmien ja toimittajien suhteen olemme puolueettomia. Tunnemme turvajärjestelmien ja palveluiden toimittajat, ja meillä on tarvittava osaaminen ratkaisujen vertailuun. Autamme myös välttämään toimittaja- ja järjestelmäriskit.

Riskienhallinnan ratkaisumme ovat hyvin dokumentoituja ja ne perustuvat riskikartoitukseen ja -analyysiin.

Mahdollistamme käyttäjälähtöisesti suunnitellut ja oikein mitoitetut turvallisuusratkaisut.

Kiinnitämme huomiota käyttökulujen optimointiin ja pitkään elinkaareen. Pidämme huolta siitä, että hankkeiden läpiviennissä noudatetaan aikataulua ja kustannusraameja.

Fyysisen turvallisuuden palvelumme

Turvallisuuskartoitukset Arrow pointing right
 • Riskikartoitukset ja analyysit
 • Nykytila-auditoinnit
 • Turvallisuusjärjestelmien tarvekartoitukset
 • Fyysinen tietoturvallisuus (ISO 27001)
Sprinkleri katossa
Turvallisuussuunnittelu Arrow pointing right
 • Kulunvalvontajärjestelmät
 • Rikosilmoitinjärjestelmät
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Lukitusjärjestelmä ja oviympäristöjen suunnittelu
 • Rakenteellisen murtosuojauksen suunnittelu
Mies näyttämässä lippua
Turvallisuuskonsultointi Arrow pointing right
 • Hankintasuunnitelmat
 • Tarjousvertailut
 • Toteutuksien valvonta
 • Turvajärjestelmien käyttöönotto
 • Turvajärjestelmien ylläpito ja auditoinnit
Näkymä toimiston neuvotteluhuoneeseen

Ota yhteyttä

Janne Noponen - Suunnittelupäällikkö, Turvasuunnittelu, Espoo

Janne Noponen

Suunnittelupäällikkö, Turvasuunnittelu, Espoo

Ota yhteyttä: Janne Noponen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Sami Kantelinen - Myyntijohtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset

Sami Kantelinen

Myyntijohtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset

Ota yhteyttä: Sami Kantelinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kalenterivaraus

Varaa aika maksuttomaan neuvontaan

Keskustellaan lisää organisaatiosi fyysisestä turvallisuudesta ja sen kehittämisestä.