rock mine mining

Geokemia ja kaivannaisjätteet

Geokemia ja kaivannaisjätteet

AFRYllä on geokemiaan ja kaivannaisjätteisiin erikoistunut työryhmä.

Työryhmän palveluihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Kaivannaisjätteiden karakterisointi
  • Kaivannaisjätealueiden, louhosten ja maanalaisten kaivosten vesilaatujen mallintaminen, sekä kaivoksen toiminnan aikaiselle että sulkemisen jälkeiselle ajalle
  • Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmat yhteistyössä geoteknisten suunnittelijoidemme kanssa
  • Erilaiset riskinarviot
  • Sulkemissuunnitteluun osallistuminen ja tarvittaessa koko monialaisen asiantuntijatyön koordinointi
  • Näytteenotto- ja analyysisuunnitelmat sivukiville, louhosseinämäkiville, pintamaille, rikastusjäännöksille, prosessivedelle ja kemikaalijäämille
  • Analytiikka, sisältäen sekä staattisen että kineettisen testauksen
  • Hydrogeokemialliset selvitykset ja tarkkailut liittyen sekä maaperän että kallioperän pohjavesiin

Käytämme lähestymistapoja ja työmenetelmiä, jotka tunnetaan ja hyväksytään kotimaisten viranomaisprosessien lisäksi myös kansainvälisten rahoittajien tarkastuksissa.

Geokemian mallinnustyö AFRYllä

Kaivannaisjätealueilta poistuvien vesien määrä- ja laatuarvioinnissa sovellamme peräkkäisiä mallinnuksia. Maaperä-kasvillisuus-ilmastomallinnus tuottaa tietoa fysikaalisista olosuhteista ja suotovesien määrästä. Geokemiallinen tasapainomallinnus tuottaa tietoa vesien laadusta. Avolouhosten ja maanalaisten kaivosten geokemiallinen tasapainomallinnus käyttää lähtöaineistona myös hydrogeologisen mallinnuksen tuloksia; AFRYllä tehdään myös kaivosten hydrogeologisia malleja. Laadimme yhdessä hydrogeologian ammattilaistemme kanssa sulkemisen jälkeiselle ajalle myös erityismalleja, kuten louhosjärvimalleja ja haitta-aineiden kulkeutumismalleja.

Laadukas mallinnustyö edellyttää aina edustavaa näytteenottoa ja kaivannaisjätteen pitkäaikaiskäyttäytymisen testausta. Yksittäisen mallin valmistumista saattaakin edeltää vuosia jatkunut tehtäväketju.

Geokemian mallinnusketjut tuottavat lähtötietoa vesi- ja kuormatasemallinnukseen, joka puolestaan tuottaa lähtötietoa esimerkiksi vesistövaikutusten arviointiin ja vesistömallinnukseen. Malleilla myös varmistetaan teknisen suunnittelun riittävyyttä.

Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Päivi Picken - Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
Päivi Picken
Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Päivi Picken

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.