Excavated rock wall in a tunnel

Geologia

Suunnittelun peruskallio

Kalliorakentamisen ja kaivostoiminnan yhtenä tärkeimmistä lähtökohdista on vallitsevien olosuhteiden tuntemus.

Geologiset palvelumme tuottavat tätä tietoa asiakkaidemme tarpeisiin päätöksenteon tueksi. Nykyaikaisia mallinnusmenetelmiä hyödyntäen tuottamissamme malleissa yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistyy geologiemme kokemus sekä dynaamisen mallinnuksen tuomat edut.

Tuotamme asiakkaillemme myös perustietoa maa- ja kallioperästä mm. geologisen kartoituksen ja kairasydänloggauksen muodossa. Geologisten rakenteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen luo vakaan pohjan niin infra- kuin kaivoshankkeidenkin onnistuneelle toteutukselle. Toimivien ja paikkansapitävien mallinnusten avulla vähennetään geologisen epävarmuuden tuomaa aikataulu- ja kustannusriskiä kaiken kokoisissa projekteissa.

AFRYn osaamiseen kuuluu myös malmien mallinnus, mineraalivarantoarvioiden teko sekä niiden raportointi kansainvälisten (NI43-101, JORC, PERC) koodien mukaan.  Luotettavan malmimallin ja mineraalivarantoarvion tekoon vaaditaan luotettava lähtötietoaineisto, ymmärrys malmiesiintymän rakenteista ja syntytavasta sekä ajantasaista osaamista niin eri mallinnusohjelmista kuin geostatistiikasta.

Osaamisemme kattaa infra- ja kaivoshankkeiden tarpeisiin muun muassa seuraavat alueet:

 • geologinen mallinnus
 • geologinen kartoitus
 • malmiarviot
 • kairasydänloggaus
 • tutkimusohjelmien laadinta
 • tietokantojen hallinta
 • malminetsinnän QA/QC

Kallioperäselvitykset

 • hydrogeologia/pohjavesigeologia
 • geofysikaaliset palvelut
 • hydrogeokemia
 • geoenergia

Ota yhteyttä

Ville-Matti Seppä

Osastopäällikkö, geologia ja kaivossuunnittelu

Mikko Lamberg

Toimialajohtaja, kaivos- ja metalliteollisuus, Suomi