geotechnical engineering

Geotekninen suunnittelu ja pohjarakenteet

Geotekninen suunnittelu ja pohjarakenteet

Maanalainen rakentaminen on poikkeuksetta haastavaa. Etenkin suurissa asutuskeskuksissa rakentamista kohdennetaan yhä enemmän alueille, joissa pohjasuhteet vaativat aiempaa enemmän suunnittelijoilta ja rakentajilta. Suunnittelemme pohjarakenteita kaikenlaiseen rakentamiseen liittyen.

Tiiviiseen kaupunkirakenteeseen tehtävät ratkaisut edellyttävät päteviltä suunnittelijoilta osaamista, kokemusta sekä innovatiivisuutta asiakkaan kannalta kustannustehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimimme asiantuntijoina infra-, talo- ja teollisuuskohteissa kaikissa suunnitteluvaiheissa niin Suomessa kuin kansainvälisissä hankkeissa. Osaamisemme kattaa uudiskohteiden lisäksi myös korjausrakentamisen. Tarjoamme geoteknistä suunnittelu- ja asiantuntijaosaamista ympäri Suomen pääkaupunkiseudun, Tampereen, Lappeenrannan, Turun, Kuopion sekä Oulun toimipisteistämme käsin.

Vaativat kaivannot, pohjaveden hallinta ja stabiliteettilaskennat ovat erityistä osaamistamme

Erityistä osaamistamme ovat mm. erittäin vaativat kaivannot, pohjaveden, tärinän ja muun pohjarakentamisen ympäristövaikutusten hallintaan liittyvät asiantuntijatehtävät, paalutus, FEM-analyysiin pohjautuvat laskentatarkastelut sekä tietomallipohjainen suunnittelu.

AFRYllä on laajaa erityisosaamista geoteknisiin laskentoihin ja maan käyttäytymisen mallintamiseen. Käytössämme ovat alan parhaat ohjelmistot ja tarjoamme osaamistamme esimerkiksi vaativien kaivantojen, satamarakenteiden, pohjaveden hallinnan, stabiliteettilaskennan ja vaurioituneiden rakenteiden mallintamiseen ja analysointiin. Lisäksi tarjoamme erikoisosaamista dynaamiseen mallinnukseen, esimerkiksi koneperustusten geotekniseen mitoittamiseen tai liikenteen aiheuttaman tärinän mallintamiseen.

 

Ota yhteyttä

Marko Laurila - Osastopäällikkö, geotekniikka, Vantaa

Marko Laurila

Osastopäällikkö, geotekniikka, Vantaa

Ota yhteyttä: Marko Laurila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Juho Mansikkamäki

Geotekniikka, Tampere

Ota yhteyttä: Juho Mansikkamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Heikki Hekkala - Section Manager, Infrastructure Services, Oulu, Finland

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ota yhteyttä: Heikki Hekkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Ari Juntunen - Group Manager

Ari Juntunen

Ryhmäpäällikkö, Oulu

Ota yhteyttä: Ari Juntunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit