Asbestinäyte

Haitta-ainetutkimukset

Haitta-ainetutkimukset

Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa olevia tai niihin imeytyneitä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Haitta-aineet on aina huomioitava korjaus- ja purkutöissä sekä rakennusjätteen lajittelussa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa.

Tyypillisimpiä rakennusmateriaalien haitallisia aineita ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet sekä haitalliset metalliyhdisteet (esim. lyijy). Tyypillisiä materiaaleihin imeytyneitä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt sekä PAH-yhdisteet.

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksessa paikallistetaan rakennuksessa oleva asbesti, selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä pölyävyys käytön kannalta ja purettaessa.

Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä, mikäli rakennushankkeeseen voi sisältyä asbestipurkua. Muut haitalliset aineet ovat järkevä selvittää asbestikartoituksen ohessa, jotta voidaan varmistaa rakennuksen käyttäjien ja rakentajien turvallisuus sekä estää ympäristövaikutukset.

Haitta-ainetutkimus ja haitta-ainekartoitus

Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään kiinteistön rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle sekä ympäristölle haitalliset materiaalit, niiden määrät ja esiintymispaikat. Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään myös haitta-aineita sisältävien materiaalien mahdollinen riski nykyisille käyttäjille, rakennustyön aikainen riski sekä tehdään jäteluokitus ja arvioidaan mahdollista ympäristöriskiä.

Haitta-ainekartoitus on asiantuntijan tekemä arkistotietoihin ja aistihavaintoihin perustuva arvio rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien haitta-ainepitoisista materiaaleista, niiden määristä ja sijainnista sekä selvitys kiinteistön, rakennusvalvonnan ja suunnittelutoimistojen kiinteistöä koskevien rakennus- ja LVI-suunnitelmien sisältämistä haitta-ainetiedoista. Suunnitelma-asiakirjat sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet sisältävät kattavasti tai osittain tiedot tehdyistä muutoksista ja korjauksista. Selville saadut tiedot esitetään raportissa. Raportin tietoja käytetään haitta-ainetutkimuksen suunnittelun pohjaksi.

Muita palveluitamme ovat:

 • rajatut haitta-ainetutkimukset
 • ulkovaipan haitta-ainetutkimukset
 • haitta-ainearviot
 • haitta-ainekohteiden ym. purkukohteiden purkusuunnittelu
 • haitta-ainekohteiden korjausten ja purkamisen erikoisvalvonta
 • haitta-aineiden hallintaratkaisut
  • PAH-yhdisteiden (kreosootti, valuasfaltti) ja kosteusvaurioyhdisteiden hallinta;
   selvitykset, suunnittelu ja konsultointi
  • laboratoriotutkimukset: materiaalien VOC-läpäisevyystutkimukset
 • haitta-ainepurkutyön laadunvalvonta
Chydenia

Voimmeko olla avuksi?

Voit jättää tarjouspyynnön meille lomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöön mahdollisimman nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että emme tarjoa palveluita yksityishenkilöille. Tuotamme palveluita koko Suomen alueella kiinteistön omistajille ja kiinteistösijoittajille.
Jarno Komulainen - Haitta-aineanalytiikka, tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo
Jarno Komulainen
Haitta-aineanalytiikka, tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jarno Komulainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Juho Laaksonen - Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Espoo
Juho Laaksonen
Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Juho Laaksonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.