Nuclear Power Plant Evening Sky

Ilmapäästöjen mallinnus

Ilmapäästöjen mallinnus

AFRY on monipuolinen asiantuntija ilman välityksellä kulkeutuvien päästöjen arvioinnissa. Selvitämme teollisuudelle, kunnille ja yksityisille tahoille ilmakehään päätyneiden päästöjen käyttäytymistä ja vaikutuksia.

Teollisuuslaitosten ja yhdyskuntien toiminta aiheuttaa savukaasu-, haju- ja pölypäästöjä ilmakehään. Mallinnuksella voidaan selvittää ilman kautta leviävien päästöjen pitoisuustasoja ja leviämisen laajuutta. Mallinnustulosten perusteella voidaan arvioida ja ennustaa ilmapäästöjen ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä huomioida päästöt alueiden käytön ja laitosten toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa.

AFRYn ilmapäästöjen mallinnusosaaminen

Käytössämme on AERMOD-ohjelmisto, joka on maailmalla laajasti käytetty ilman epäpuhtauksien leviämismalli. Se on U.S. EPA:n kehittämä ja säännöllisesti ylläpitämä ohjelmisto.

Malli soveltuu käytettäväksi savukaasupäästöjen, pölyn ja hajukaasujen leviämisen mallintamiseen (SO2, NO2, PM2,5, PM10, TSP, CO, haju). Leviäminen ja päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ovat laskettavissa piste- (piippupäästöt), vektori- (liikenne) ja aluepäästöinä (esim. louhos). Laskennassa otetaan huomioon alueen meteorologiset ja topografiset ominaisuudet sekä muita ilmapäästöjen leviämiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten lähialueen korkeat rakennukset.

Laskennan tulokset voidaan esittää pitoisuusarvoina, tilastollisina jakaumina sekä graafisesti aluejakauma-kuvioina karttapohjalla. Tulokset ovat vertailukelpoisia mm. Valtioneuvoston päätöksen 480/1996 mukaisiin ilmanlaadun ohjearvoihin sekä Valtioneuvoston asetuksen 711/2001 mukaisiin ilman laadun raja-arvoihin.

llmapäästöjen leviämismallinnus soveltuu muun muassa seuraaville toiminnoille:

  • Kaivokset ja rikastamot
  • Murskaamot
  • Teollisuuslaitokset
  • Energiantuotanto
  • Liikenne
  • Turvetuotanto
  • Jäteveden ja lietteiden käsittely
  • Kaatopaikat
  • Muut ilmapäästöjä aiheuttavat toiminnot

AFRYn vahvuutena on laaja ympäristöalan osaaminen, mikä mahdollistaa ilmapäästöjen vaikutusten huomioimisen osana asiakkaidemme ympäristönhoitoa ja toimintojen suunnittelua.

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen - Business Development Manager, Water Studies, Finland

Anssi Karppinen

Digitalisaatiopalveluiden kehittämispäällikkö, Ympäristö

Ota yhteyttä: Anssi Karppinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.