Teollisuusjätteen käsittely

Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen

Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen

Maapallon luonnonvarat hupenevat kiihtyvää vauhtia ja siksi neitseellisten luonnonvarojen saatavuus tulee tulevaisuudessa vaikeutumaan. Odotettavissa on, että raaka-aineiden ja muiden resurssien hinnat nousevat. Materiaali- ja resurssitehokkuus pienentää raaka-ainekustannuksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Teollisessa symbioosissa eri toimijoiden muodostama kokonaisuus hyödyntää tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluita ja energiaa. Teollisen symbioosin muodostavat yritykset hyödyntävät prosessijätteitä ja sivuvirtoja luodessaan uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa.

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja yrityskohtaisiin ja alueellisiin materiaalitehokkuus- ja energiaselvityksiin, jätehuollon suunnitteluun, loppusijoitukseen, materiaalina ja energiana hyödyntämiseen sekä jätekeskussuunnitteluun.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Vanhojen kaatopaikkojen sulkemissuunnittelu ja riskinarviointi
  • BAT-konsultointi (BAT, Paras käyttökelpoinen tekniikka)
  • Eristysrakenteiden suunnittelu ja riippumaton laadunvalvonta
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • MARA-asetuksen mukaiset ilmoitukset ja jätteiden hyödyntäminen
  • Jätteiden tuotteistaminen End of Waste (EoW) -menettelyn avulla
  • Kaatopaikkakelpoisuuslausunnot
  • Jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön asiantuntijapalvelut
  • Teolliset symbioosit ja aluetalousvaikutusselvitykset
Anniina Määttänen - Johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy, Espoo
Anniina Määttänen
Johtava asiantuntija, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anniina Määttänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Mari Dahl - Johtava asiantuntija, Lahti
Mari Dahl
Johtava asiantuntija, Lahti

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Mari Dahl

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.