waste management

Jätehuolto

AFRYn palvelut jätehuollon alalla

Jätehuolto on nykyisin tärkeä osa kiertotaloutta. Se onkin suurelta osin jätteiden lajittelua, keräämistä, käsittelyä ja jalostusta sekä esikäsiteltyjen jätteiden toimittamista hyötykäyttöön, jatkojalostukseen ja energiantuotantoon sekä pieneltä osin myös jätteiden loppusijoitusta.

Palvelumme kattavat kaikki jätehuollon arvoketjun vaiheet aina strategisesta suunnittelusta keräysjärjestelmä- ja laitossuunnitteluun, infrasuunnitteluun ja ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten seurantaan ja mallintamiseen. Palvelumme jakautuvat pääpiirteittäin infrasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin, vesienkäsittelyn suunnitteluun sekä jätteenkäsittelylaitosten ja jätteenpolttolaitosten suunnitteluun.

Tarjoamme käyttöönne kokonaisvaltaisen palvelun ideoinnista ja luvituksesta aina yksityiskohtaiseen rakennus- ja prosessisuunnitteluun, rakennuttamiseen, valvontaan ja jälkitarkkailuun saakka.

 Esimerkkejä jätehuollon palveluistamme:

Suunnittelupalaveri

JÄTEHUOLLON STRATEGINEN KONSULTOINTI JA KEHITTÄMINEN

 • Jätehuollon strateginen kehittäminen
 • Yritysjärjestelyt
 • Hankeselvitykset ja -suunnittelu

JÄTTEIDEN KERÄYS, KÄSITTELY JA KIERRÄTYS

Jätteen keräys
Biokaasun tuotantolaitos

JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖ, CCU, BIOKAASU

 • Konsultointi hankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ​
 • Jätteen energiahyötykäyttö eri kattilateknologioilla​
 • Savukaasujen puhdistaminen​
 • Jätteen esikäsittely ja kierrätyksen integroiminen energiahyötykäyttöön​
 • Hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntäminen, CCUS, PtX​
 • Biokaasun tuotanto
Vuosaaren huippu

INFRASUUNNITTELU JA VALVONTA

 • Jäteasemien sekä käsittely- ja välivarastoalueiden suunnittelu​
 • Vesihuolto- ja kaasunkeräysjärjestelmien suunnittelu​
 • Massalaskennat ja täyttösuunnitelmat​
 • Altaiden ja loppusijoitusalueiden tiivisrakenteiden suunnittelu​
 • Vanhojen jätetäyttöalueiden kunnostukset ja riskinarvioinnit
 • Kilpailuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta
 • Pohjatutkimukset, maastomallinnukset ja pilaantuneiden alueiden tutkimukset

Katso video jätehuollon palveluistamme

 

Video: AFRY - kumppanisi jätehuollon kehittämisessä
Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut
Katri Luoma-aho
Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kati Korhonen - Section Manager, Infrastructure Services, Kuopio, Finland
Kati Korhonen
Osastopäällikkö, infrapalvelut, Kuopio

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kati Korhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme