waste management

Jätehuolto

AFRYn palvelut jätehuollon alalla

Jätehuollon toiminnot ovat nykyisin suurelta osin jätteiden lajittelua, käsittelyä ja jalostusta sekä esikäsiteltyjen jätteiden toimittamista hyötykäyttöön, jatkojalostukseen ja energiantuotantoon sekä pieneltä osin myös jätteiden loppusijoitusta. Palvelumme jakautuvat pääpiirteittäin infrasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin, vesienkäsittelyn suunnitteluun sekä jätteenkäsittelylaitosten ja jätteenpolttolaitosten suunnitteluun.

Tarjoamme käyttöönne kokonaisvaltaisen palvelun ideoinnista ja luvituksesta aina yksityiskohtaiseen rakennus- ja prosessisuunnitteluun, rakennuttamiseen, valvontaan ja jälkitarkkailuun saakka.

 Esimerkkejä jätehuollon palveluistamme:

 • hankeselvitykset ja -suunnittelu
 • lupahakemukset ja ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA)
 • BAT-selvitykset
 • perustilaselvitykset
 • jätteenkäsittelylaitokset, biokaasutus ja kompostointi, rakennusjäte, lajittelu
 • jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallit sekä kenttäalueet ja pientuoja-asemat
 • vesien johtaminen ja käsittely sekä allasrakenteet
 • kaatopaikkakaasun keräys, käsittely ja hyötykäyttö
 • loppusijoitusalueiden pinta-, pohja- ja pystyeristerakenteet
 • vanhojen jätetäyttöalueiden kunnostukset ja riskinarvioinnit
 • pohjatutkimukset, maastomallinnukset ja pilaantuneiden alueiden tutkimukset
 • rakennusurakoiden hankinta-asiakirjat, rakennuttaminen ja valvonta
 • materiaali- ja hyötykäyttöselvitykset, MARA-ilmoitukset
 • kuljetusjärjestelmäselvitykset
 • velvoitetarkkailut
 • jätteen keräys- ja käsittelyratkaisut
Minna Pirilä - Group Manager, Circular Economy, Finland
Minna Pirilä
Asiakkuuspäällikkö, Kiertotalous

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Minna Pirilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kati Korhonen - Section Manager, Infrastructure Services, Kuopio, Finland
Kati Korhonen
Osastopäällikkö, infrapalvelut, Kuopio

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kati Korhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme