waste management

Jätehuolto

AFRYn palvelut jätehuollon alalla

Jätehuollon toiminnot ovat nykyisin suurelta osin jätteiden lajittelua, käsittelyä ja jalostusta sekä esikäsiteltyjen jätteiden toimittamista hyötykäyttöön, jatkojalostukseen ja energiantuotantoon sekä pieneltä osin myös jätteiden loppusijoitusta. Palvelumme jakautuvat pääpiirteittäin infrasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin, vesienkäsittelyn suunnitteluun sekä jätteenkäsittelylaitosten ja jätteenpolttolaitosten suunnitteluun.

Tarjoamme käyttöönne kokonaisvaltaisen palvelun ideoinnista ja luvituksesta aina yksityiskohtaiseen rakennus- ja prosessisuunnitteluun, rakennuttamiseen, valvontaan ja jälkitarkkailuun saakka.

 Esimerkkejä jätehuollon palveluistamme:

 • hankeselvitykset ja -suunnittelu
 • lupahakemukset ja ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA)
 • BAT-selvitykset
 • perustilaselvitykset
 • jätteenkäsittelylaitokset, biokaasutus ja kompostointi, rakennusjäte, lajittelu
 • jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallit sekä kenttäalueet ja pientuoja-asemat
 • vesien johtaminen ja käsittely sekä allasrakenteet
 • kaatopaikkakaasun keräys, käsittely ja hyötykäyttö
 • loppusijoitusalueiden pinta-, pohja- ja pystyeristerakenteet
 • vanhojen jätetäyttöalueiden kunnostukset ja riskinarvioinnit
 • pohjatutkimukset, maastomallinnukset ja pilaantuneiden alueiden tutkimukset
 • rakennusurakoiden hankinta-asiakirjat, rakennuttaminen ja valvonta
 • materiaali- ja hyötykäyttöselvitykset, MARA-ilmoitukset
 • kuljetusjärjestelmäselvitykset
 • velvoitetarkkailut

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Ympäristö ja kiertotalous

Kati Korhonen

Jätehuolto

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko? Katso myös