Water services

Kaivokartoitus

Kaivokartoitus

Kaivokartoitus tuottaa tietoa alueen kaivoista sekä mahdollistaa näiden seuraamisen erilaisten vedenotto- ja rakennushankkeiden aikana.

Kaivokartoituksessa tarkoituksena on kartoittaa halutun alueen kaivot – mm. kaivotyyppi, sijainti ja kaivon vedenpinta. Alueen asukkaille lähetetyssä kaivokartoituskirjeessä tiedustellaan etukäteen perustietoja kaivosta ja niiden käyttötarkoituksesta. Näitä tietoja käytetään hyväksi projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä tarvittaessa jälkiseurannassa. Asukkaiden ilmoittamat kaivot kartoitetaan myös vielä maastossa, jolloin niiden tarkat sijainnit ja vedenpinta pystytään mittaamaan sekä kunto tarkistamaan.

Mitä hyötyä kaivokartoituksesta saadaan?

Kaivokartoitus tehdään, jotta vedenpintaa ja -laatua pystytään seuraamaan hakkeiden aikana (mm. vedenotto- ja rakennushankkeet). Seurannan avulla voidaan reagoida näiden muutoksiin mahdollisimman aikaisin ja nopeasti sekä turvata hankkeen aikana niiden kiinteistöjen vedensaanti, jotka käyttävät kaivovettä talousvetenä. Kaivokartoitus tuottaa tärkeää tutkimus- ja seurantadataa alueen pohjaveden laaduista ja -pinnoista sekä pohjaveden yleisestä tilasta. Lisäksi kaivokartoitus tuo tarvittaessa oikeusturvaa hankkeen toteuttajille ja kaivojen omistajille.

Kaivokartoituksessa kartoitetaan myös alueen mahdolliset lämpökaivot, jollei niitä ole jo kartoitettu kaupungin/kunnan karttapalveluihin. Tämän avulla lämpökaivot voidaan ottaa huomioon hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Linda Jalava - Hydrogeologi
Linda Jalava
Hydrogeologi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Linda Jalava

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.