AFRY Kernenergie

Kaivossuunnittelu

Kestävän kehityksen kulmakivi

Maapallomme ei kestä luonnonvarojen tuhlaamista, mutta samalla nykyajan yhteiskunta vaatii yhä enenevissä määrin vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita sekä kuluttajien että teollisuuden tarpeisiin.

AFRYn tarjoamat palvelut kaivosteollisuudelle kattavat kaikki vaiheet malminetsinnästä ja esiselvityksistä aina kaivosten sulkemiseen ja ympäristön jälkitarkkailuun.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luomassa vastuullisesti rakennettua tuotantoketjua aina malmien louhimisesta lopputuotteen valmistamiseen ja sivutuotteiden varastoimiseen. Kaivossuunnittelussa teoria ja käytäntö kohtaavat, kun suunnitellaan optimaalisinta avolouhosta sekä louhintaa siten, että mineraalivaroja ei haaskata. Maanalaisissa kaivoksissa tuotamme suunnitelmat niin louhoskohteisiin kuin pidempiaikaisten tilojen louhintoihin. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat aina suunnittelumme lähtökohtia.

Kaivossuunnitteluun tarvittava kaivosgeologian ja kalliomekaniikan osaaminen tuovat asiakkaillemme hyötyä riippumatta siitä, onko hanke vasta kehitysvaiheessa vai ollaanko optimoimasssa käynnissä olevaa tuotantoa.

AFRYllä on myös pitkä kokemus maanalaisten erikoiskohteiden louhinta- ja rakennesuunnittelusta sekä erilaisten tilojen mitoituksista.

Kaivossuunnitteluosaamisemme kattaa asiakkaan tarpeiden mukaan mm. seuraavat alueet:

 • kannattavuusselvitykset
 • avolouhosoptimointi ja suunnittelu
 • maanalaisen louhinnan suunnittelu
 • LOM-aikataulutus
 • kalliomekaniikka
 • kaivosgeologia
 • kaivosinfran suunnittelu
 • prosessisuunnittelu
 • laitossuunnittelu
 • rikastushiekka-altaiden suunnittelu
 • kaivosten ympäristöasiat
 • kaivosten vesienhallinta ja perustilaselvitykset
Ville-Matti Seppä - Osastopäällikkö, geologia ja kaivossuunnittelu
Ville-Matti Seppä
Osastopäällikkö, geologia ja kaivossuunnittelu

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Ville-Matti Seppä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Mikko Lamberg - Head of Business Sector Mining & Metals, Finland
Mikko Lamberg
Toimialajohtaja, kaivos- ja metalliteollisuus, Suomi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Mikko Lamberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit