Trail in the forest

Kaivosten sulkemissuunnittelu

Kaivosten sulkemissuunnittelun palvelut

Laadimme eri tarkkuustason sulkemissuunnitelmia kaivoshankkeen eri kehitysvaiheissa (PEA, PFS, FS, DFS).

Sulkemissuunnitelma voidaan laatia myös YVA- tai lupaprosessin yhteydessä, edellyttäen, että riittävä vuorovaikutus hankkeen teknisen suunnittelun kanssa voidaan varmistaa. Lisäksi teemme tarkentavaa sulkemissuunnittelua toiminnassa oleville kaivoksille. Myös sulkemissuunnittelun kustannusarviot ja vakuuslaskenta kuuluvat oleellisena osana työhömme.

Nykyaikainen kaivoksen sulkemissuunnittelu edellyttää järjestelmällistä epävarmuuksien pienentämistä. Tämä taas edellyttää vaiheittaista ja pitkäkestoista tiedon tuottamista.

Kaivoshankkeen ensimmäisiä teknisiä luonnoksia laadittaessa myös sulkemissuunnittelu on alustavaa, usein jopa spekulatiivista. Hankesuunnittelun edetessä pidemmälle, kaavailtujen sulkemisratkaisujen riittävyyttä aletaan testata mallien ja vaikutusarvioiden avulla. Sulkemissuunnitelman ensimmäisissä luonnoksissa apuna ovat BAT-tekniikat, mutta suunnitelma on valmis vasta, kun numeerinen vaikutusarviointi osoittaa esimerkiksi sulkemisen jälkeisten vesistövaikutusten olevan hyväksyttävällä tasolla. Nykyaikaiseen sulkemissuunnitteluun kuuluvatkin oleellisena osana erilaiset mallinnustyöt (esim. maaperä-kasvillisuus-ilmastomallinnus, hydrogeologinen mallinnus, geokemiallinen mallinnus, louhosjärvimallinnus ja haitta-aineiden kulkeutumismallinnus). Työ on iteratiivista ja jatkuu usein yli eri kannattavuusselvitysvaiheiden.

Kaivosten sulkemissuunnittelun prosessi

AFRYllä sulkemissuunnitteluun osallistuu monialainen joukko asiantuntijoita. Mukana on kaivostoimintaan erikoistuneita geokemistejä, hydrogeologeja, geoteknisiä suunnittelijoita ja vesienhallintainsinöörejä – sekä tarvittaessa myös kaivossuunnittelun ammattilaisia. Mukana on aina myös vesistöasiantuntijoita ja tarpeen mukaan muita ympäristövaikutusten arvioinnin ammattilaisia, kuten biologisten tai sosioekonomisten kysymysten asiantuntijoita.

Päivitämme säännöllisesti työtapaamme johtavien kansainvälisten ohjeiden ja standardien valossa. Käytämme lähestymistapoja ja työmenetelmiä, jotka tunnetaan ja hyväksytään sekä kotimaisissa viranomaisprosesseissa että kansainvälisten rahoittajien tarkastuksissa.

Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Päivi Picken - Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
Päivi Picken
Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Päivi Picken

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös