mining water

Kaivosten vesienhallinta

Vastaamme kaivosten ja kaivoshankkeiden vesienhallinnan haasteisiin kokonaisvaltaisesti

Palvelumme sisältävät niin vesienhallintasuunnitelmien laatimisen, vesitasemallinnukset kuin vesienhallintarakenteiden ja -järjestelmien suunnittelupalvelut.

Olemme kaivosten vesienhallinnan asiantuntijoita.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

  • Vesi- ja ainetasemallinnukset
  • Vesienhallinnan mitoitustilanteiden tarkastelut ja järjestelmien mitoittaminen
  • Vesienhallinnan varautumissuunnitelmat ja riskitarkastelut
  • Vesienhallintajärjestelmien tekninen suunnittelu ja kustannusarviot
  • Vedenkäsittelyn suunnittelupalvelut ja kustannusarviot

Kaivosten vesitaseet luodaan vesitasemallien avulla. Laadimme niin rakentamis-, tuotanto- kuin sulkemisvaiheidenkin vesitasemalleja. Laatimiamme vesi- ja ainetasemalleja voidaan käyttää mm. päästöarvioiden laatimisessa ja päästöihin liittyvän raportoinnin tukemisessa, tulevaisuuden vesimäärien arvioimisessa ja vesimääriin liittyvän raportoinnin tukemisessa, tärkeimpien järjestelmän osien, kuten vesiallastilavuuksien tai vedenpurkukapasiteetin mitoittamisen tukena, tai operoinnin ohjauksessa. Hyvän mallinnustuloksen saavuttaminen vaatii aina laadukkaita syötteitä. Yhdessä geokemian, hydrogeologian ja geotekniikan tiimiemme kanssa huolehdimme, että mallinnuksessa käytettävät syötteet perustuvat riittäviin karakterisointeihin, tutkimuksiin ja asiantuntijatyönä tehtyihin mallinnuksiin. Malliemme tuloksia käytetään usein edelleen vesistömallinnuksessa ja vesistövaikutusten arvioinnissa.

Vesienhallintajärjestelmien ja vedenkäsittelyn osalta tarjoamme vesienhallinnan suunnittelua tukevia kattavia suunnittelu- ja konsultointipalveluja. Vesienhallintajärjestelmillä käsitämme vesien siirtoon ja johtamiseen liittyvät tekniset ratkaisut, kuten pumppaukset, vesien siirtojärjestelmät sekä vesien varastoinnin. Ymmärrämme myös, että kaivosten vedet ovat yksilöllisiä ja siten myös vedenkäsittelymenetelmät on valittava kaivoskohtaisesti.

Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Antti Pesonen - Head of Section, Water, Northern Finland
Antti Pesonen
Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Antti Pesonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.