Corridor leading to a underground parking facility

Kalliomekaniikka

Kalliomekaaninen suunnittelu

Kalliomekaaninen mitoitus on keskeinen osa-alue kalliotilojen ja kaivosten suunnittelussa.

Kalliomekaniikka varmistaa turvallisen kalliotilan oikein mitoitetun suunnittelun kautta. AFRYllä on pitkä kokemus kalliomekaanisten simulointien tekemisestä kalliorakennus- ja kaivossuunnittelukohteissa sekä Suomessa että ulkomailla. Asiantuntijoillamme on käytössä uusimmat numeeriset mitoitusohjelmistot.

Tietomallipohjainen suunnittelu

Suunnitteluprosessimme on integroitu siten, että voimme hyödyntää tietomallipohjaisen suunnittelumme mallit suoraan numeerisissa 3D-elementtiohjelmistoissa. Tarjoamme kalliomekaniikan osalta kokonaisvaltaista projektinhallintaa asiakkaillemme, jolloin kaikki tarvittavat osa-alueet huomioidaan suunnitteluprosessissa. Kalliomekaaniset selvitysprojektit tehdään aina yhteistyössä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

Kalliomekaanisten numeeristen ennusteiden pohjalta laaditaan esimerkiksi kalliorakennushankkeen seurantamittausohjelma rakentamisen ja käytön aikana tapahtuvien siirtymien ja jännitystilamuutosten seuraamiseksi.

Kaivosten kalliomekaniikka

Kaivoskohteissa kalliomekaniikka toimii tuotannon ohjaajana sekä lisää turvallisuutta kaivostoimintaan. Maanalaisessa kaivostoiminnassa kalliomekaanisten simulointien perusteella voidaan esimerkiksi ennustaa kaivostuotannon vaikutukset ympäristöön ja muihin maanalaisiin kaivostiloihin sekä pyrkiä tunnistamaan riskialueet koko kaivoksen elinkaaren aikana. Tuotannon ennusteet maan alla antavat kaivokselle ennakointikykyä reagoida mahdollisiin kalliomekaanisiin haasteisiin tuotannon eri vaiheissa.

Avolouhoskaivoksissa kalliomekaniikka toimii louhosten suunnittelun tukena tuottamassa kaivoskohtaisesti oikeat suunnitteluparametrit avolouhosseinämille. Kalliomekaanisilla numeerisilla simuloinneilla voidaan varmistaa koko avolouhosseinän stabiliteetti sekä tuottaa erilaisia riskiarvioita louhoksesta. 

Modernit työkalut 3D-pintamallien luomiseen

Käytössämme on modernit työkalut fotogrammetrian alueella. Fotogrammetriaa käytetään kalliomekaniikan lähtötietojen hankinnassa. Pystymme luomaan geologiseen kartoitukseen sopivia 3D-pintamalleja valokuvaamalla tai lentokuvaamalla drooneilla. Valokuvaaminen ja 3D-mallien valmistaminen onnistuu tunnelikohteissa ja avolouhosympäristöissä.

Ota yhteyttä

Harri Kuula

Toimialuejohtaja, kalliotilat ja tunnelit

Contact Harri Kuula

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Mikko Lamberg

Toimialajohtaja, kaivos- ja metalliteollisuus, Suomi

Contact Mikko Lamberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.