tunnel rock groundwater

Kalliopohjaveteen liittyvät tutkimukset

Kalliopohjaveteen liittyvät tutkimukset

Kattavat tiedot kallion vedenjohtavuudesta, virtauksista ja pohjaveden kemiallisesta koostumuksesta hankkeiden eri vaiheissa ovat usein välttämättömiä. AFRYllä on vuosikymmenten kokemus kalliopohjaveteen liittyvistä tutkimuksista.

Erikoisosaamista meille on kertynyt 1990-luvun alusta lähtien ydinjätteen loppusijoitutukseen liittyvissä kallioperätutkimuksissa. Tätä kokemusta ja osaamista olemme hyödyntäneet ja edelleen kehittäneet erilaisissa kaivoskohteissa ja infrastruktuurin rakentamishankkeissa. Tällä laaja-alaisella kokemuksella meillä on mahdollisuus suunnitella ja räätälöidä yksilölliset tutkimukset hankkeen koosta ja vaativuudesta riippuen.

Tarjontamme lippulaiva on PFL-menetelmä (Posiva Flow Log). Menetelmä on kehitetty ydinjätteen loppusijoituksen vaativiin tarpeisiin. AFRYllä on pitkä kokemus menetelmän käyttämisestä myös kaivoshankkeissa. Räätälöimme kustannustehokkaat mittaukset kulloiseenkin tarpeeseen. Toteutetuilla tutkimuksilla olemme saaneet arvokasta lähtötietoa hydrogeologiseen mallintamiseen niin avolouhoksilla kuin maanalaisissa kaivoksissa. Tarvittaessa menetelmällä voidaan ottaa myös paineelliset rako- ja syvyyskohtaiset vesinäytteet pohjavesikemian mallinnuksen tarpeisiin.

Valikoimaamme kuuluvat myös slug-testit, vesimenekkikokeet, spinner-mittaukset ja monenlaiset pumppauskokeet sekä avoimista että tulpatuista rei’istä.

Tutkimusohjelman asiantunteva suunnittelu on edellytys onnistuneille tutkimuksille. Tässä monialainen asiantuntijaryhmämme tarjoaa apuaan tarvittaessa.

Ota yhteyttä

Jari Pöllänen

Osastopäällikkö, Kaivosympäristö