Biomaterials

Kemikaaliturvallisuusluvitus

Kemikaaliturvallisuusluvituksen asiantuntijapalvelut laitoksen kaikkiin elinkaaren vaiheisiin

Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia laitoksia, jotka käsittevät ja varastoivat CLP-asetuksen mukaan vaarallisiksi luokiteltuja vaarallisia kemikaaleja. Kemikaalimääriä laskettaessa otetaan huomioon suurimmat laitoksella olevat tai todennäköisesti esiintyvät kemikaalien määrät.

Kemikaalien laatu ja määrä vaikuttavat laitoksen kemikaaliturvallisuuslupavelvoitteisiin (VNA 685/2015). Kemikaaliturvallisuuslupa vaaditaan, jos laitoksen toimintaa pidetään laajamittaisena toimintana. Lupavaatimukset ja laitoksen toiminnan kokoluokka voidaan määrittää kemikaalisuhdeluvun laskennalla.

Uutta tuotantolaitosta suunniteltaessa on tärkeää arvioida toiminnan mahdolliset vaarat ja riskit, määrittää turvaetäisyydet ja ottaa ne huomioon laitoksen sijoittamisessa. Turvaetäisyydet vaikuttavat myös laitoksen layoutiin. Seurausanalyysiä edellytetään toimintaperiaate- ja turvallisuusselvityslaitoksilta sekä muilta laitoksilta, jos lähellä on herkkiä kohteita kuten koulu tai luonnonsuojelualue tai laitos sijaitsee teollisuusalueella ja mahdollinen onnettomuus voi vaikuttaa naapurilaitoksen toimintaan.

AFRY tarjoaa seuraavia palveluita monialaisella asiantuntemuksella kemikaaliturvallisuusluvitukseen laitoksen kaikkiin elinkaaren vaiheisiin:

 • Kemikaalisuhdeluvun laskenta lupavaatimusten määrittämiseksi
 • Kemikaaliturvallisuuslupa, -ilmoitukset sekä päivitykset
 • Suuronnettomuusvaarojen (MAH) arviointi
 • Seurausanalyysit ja kaavoitusturvallisuus
  • Onnettomuusvaarojen ja niiden seurausten mallintaminen ja kaavoitustilanteen kartoitus
 • Toimintaperiaateasiakirja (MAPP)
 • Turvallisuusselvitys
 • Sisäinen pelastussuunnitelma
 • Ulkoisen pelastussuunnitelman tuki
 • Räjähdyssuojausasiakirja (EPD)
 • Erityyppiset riskianalyysit ja turvallisuusauditoinnit
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmien kehittäminen
Anna Savunen - Head of Global HSE Services
Anna Savunen
Head of Global HSE Services

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anna Savunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image
Outi Tuovinen
Director, HSE

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Outi Tuovinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.