Woman assessing forest estate

Kestävä kehitys prosessiteollisuudessa

Vastuullinen toiminta tukee kestävää kehitystä

Jotta yritys voi menestyä ja saavuttaa kilpailuetua, sen on toimittava vastuullisesti ja panostettava vastuullisuusstrategiansa toteuttamiseen.

AFRY tarjoaa laajasti innovatiivista osaamista ja kustannustehokkaita palveluita asiakkaiden tuotantoprosessien ja toimintojen optimoimiseksi niin, että muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin löydetään ratkaisuja. Projekteissa tavoitellaan tyypillisesti päästöjen minimointia, resurssitehokkuuden parantamista tai luonnonvarojen vastuullisempaa käyttöä. Usean asiakkaamme vastuullisuustavoitteissa on kasvihuonekaasujen vähentäminen, vedenkäytön minimoiminen, jätteiden määrän pienentäminen ja kiertotalouden tehostaminen.

Varmistamme, että hankkeissa ja projekteissa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kehitämme jatkuvasti uusia palveluja auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Esimerkiksi hankintojen kestävyysarviointi tuo läpinäkyvyyttä hankintaketjuun ja sen avulla asiakas voi aidosti valita kestävän kehityksen mukaisia laitteistoja. Palvelumme ovat saatavilla erillisinä kokonaisuuksina tai sovitussa mittakaavassa osana investointiprojektia.

Keskeiset vastuullisuuspalvelumme prosessiteollisuudelle:

Investointiprojekteihin tarjoamme mm. seuraavia kestävän kehityksen palveluja:

 • Hankintojen kestävyysarviointi (SUSAP)
 • Sustainability Identification (SUSID)
 • BREEAM-vaatimusten mukainen suunnittelu
 • Kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) kartoitus ja vähentäminen
 • Hankkeen vaikutusten arviointi vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kiertotalouspotentiaalin selvitys ja arviointi
container ship arriving to harbour with tug boat
circular economy

Ratkaisut ympäristösuorituskyvyn ja kiertotalouden parantamiseksi:

 • Energiatehokkuus
  • Energiakatselmukset (Motivan sivuilla)
  • Energiatodistukset
  • Energiankäytön simuloinnit
  • Prosessitekniset optimoinnit
  • Lämmön talteenotto ja hyötykäyttö
 • Vedenkulutus ja teolliset jätevedet
  • Jäteveden käsittelyn kehittäminen
  • Veden käytön minimoiminen
  • Prosessitekniset optimoinnit
 • Ympäristösuorituskyky
  • Tehdas- ja prosessitason tavoitteet ja seuranta
  • Päästöjen mittaus ja vähentäminen
  • Päästörajatarkastelut ja vertailuanalyysit

Ratkaisut erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi:

 • Vaihtoehtoiset uusiutuvat energialähteet
 • Power-to-X
 • Elektrolyysiin liittyvät prosessiteknologiset ratkaisut
 • Vedyn eri hyötykäyttöratkaisut prosessiteollisuudessa
 • Vihreän teräksen valmistus
 • Teknis-taloudelliset arvioinnit CO2-talteenottoteknologioille
 • Biopohjaiset raaka-aineet ja ratkaisut
 • Kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) kartoitus ja vähentäminen
Water
sustainable-development-goals

AFRYllä on pitkä historia kestävien ratkaisujen suunnittelussa tulevia sukupolvia varten. Olemme tarjonneet teknistä konsultointia projekteihin vuosikymmenien ajan, mukaan lukien tekniset neuvottelut toimittajien kanssa sekä sopivimman yhteistyökumppanin valinnan projektiin toimittajavertailun avulla. Olemme YK:n Global Compact -hankkeen jäsen ja noudatamme sen kymmentä perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja korruption estämiseen. Lisäksi kunnioitamme kaikessa tekemisessämme kansainvälisiä sopimuksia, kuten Kansainvälisen työjärjestön julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (ILO) ja OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Järjestämme myös räätälöityjä webinaareja kiinnostavista aiheista.

Voit olla suoraan yhteydessä myös strategisen vastuullisuuden asiantuntijoihimme sekä ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Sanna-Maria Järvensivu - Director, Sustainability, Process Industries Finland

Sanna-Maria Järvensivu

Director, Sustainability, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Sanna-Maria Järvensivu

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Erika Koskinen - Technical Manager, Sustainability, Process Industries

Erika Koskinen

Technology Manager, Sustainability, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Erika Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kati Mustonen - Technology Manager, Process Industries Finland

Kati Mustonen

Technology Manager, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Kati Mustonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös