Green forest with a ray of light

Kestävän kehityksen arviointi hankintojen tueksi

Järkevät valinnat hankinnoissa tukevat kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti

Yleistä Arrow pointing right

Hankintakriteeristö auttaa tekemään sopivimman valinnan projektiin

Oletko koskaan ajatellut, kuinka suuri vaikutus organisaatiolla tai yrityksellä on koko maailman kehitykseen hankintojen näkökulmasta? Vaikutus voi olla yrityksen toimintaketjujen vuoksi joko haitallinen tai hyödyllinen.

Haitallisia seuraamuksia voivat olla muun muassa vakavat ympäristövaikutukset, epäoikeudenmukainen kauppa, luonnonvarojen vaarantuminen tai joidenkin osapuolten sosiaalisen hyväksynnän puute. Hankinnoista vastaava yritys ei välttämättä ole näistä tietoinen, vaan saattaa hankintaketjujen vastuullisuuden sijaan panostaa kestävien ratkaisujen etsimiseen muilla saroilla, esimerkiksi tutkimuksessa ja kehityksessä. Toimitusketjun vastuullisuuden huomiotta jättäminen voi vuorostaan vaikuttaa negatiivisesti maailmanlaajuiseen kokonaiskehitykseen. Kestävä kehitys on aina valinta, ja sen huomioonottaminen on nykymaailmassa askel oikeaan suuntaan.

AFRYn systemaattinen arviointimenetelmä hankintapäätösten tueksi

Koska kestävän kehityksen huomiointi ja kehityspotentiaali ovat monitahoisia, AFRY on kehittänyt systemaattisen lähestymistavan erilaisten vaihtoehtojen arviointiin hankintapäätöksiä tehdessä.

Tarjoamme asiantuntijaosaamista yrityksellesi, jotta hankinnat voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarjoamme palvelua erillisenä kokonaisuutena tai sovitussa mittakaavassa investointiprojektin osana.

Emme ainoastaan arvioi toimittajia yritystasolla, vaan huomioimme vaihtoehdot myös laitetasolla tuotteen elinkaaren mukaisesti.

To prosper over time, every company must not deliver financial performance but also show how it makes a positive contribution to society.
- By Larry Fink, CEO of BlackRock *)

 

*) Lähde: Sense & Sustainability, ‘Sustainability: Why Should Business Care?’, March 28, 2019 at [referred on March 1, 2021] https://www.senseandsustainability.net/2019/03/28/sustainability-why-business-should-care/

 

Arviointimenetelmä Arrow pointing right

AFRYn hankintakriteeristö tarjoaa mahdollisuuden toimittajien laaja-alaiseen tarkasteluun hankintoja tehdessä, huomioiden kestävän kehityksen taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset näkökulmat. Pelkkään tekniseen katselmukseen verrattuna hankintakriteeristö tarkastelee hankintoja pidemmällä tähtäimellä investointeja tehtäessä.

Haasteita tuotteiden ja palveluiden kestävyyden arvioinnissa?

Toimittajien valinta ja investointipäätösten tekeminen ovat elintärkeitä vaiheita projektissa. Toimittajaa valittaessa arviointi tehdään usein teknisiin ja taloudellisiin tekijöihin perustuen.

Investointien kestävyyden arvioiminen voi olla haasteellista. Kestävimmän mahdollisen vaihtoehdon valitsemiseksi tulee investoinnin kestävyyttä arvioida sen elinkaaren mukaan.

Päätöksentekoa kestävän kehityksen kriteeristön ja suorituskyvyn perusteella

Hankintakriteeristö auttaa tekemään päätöksen kestävän kehityksen kriteerien avulla. Arvioinnissa vertailtavien toimittajien suorituskykyä mitataan kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kriteeristöä voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaiseksi painottamalla osapuolelle tärkeimpiä tekijöitä. AFRYn hankintakriteeristö antaa lisäarvoa standardin mukaiseen toimittajien tekniseen vertailuun.

Toimintaperiaate Arrow pointing right

Hankintavaiheen kestävyyden arviointi auttaa tekemään sopivimman valinnan projektiin

Kun tarvittava hankinta on määritelty, asiakaskohtaista menettelytapaa käytetään rinnakkaisten vaihtoehtojen kestävyysarvioinnissa. Arviointi alkaa tuotteen raaka-aineista ja päättyy sen hävittämiseen ja se sisältää kaikki välivaiheet.

Kyselylomake lähetetään toimittajille yhdessä teknisen kyselyn kanssa. Tietojen saamisen jälkeen vaihtoehdot laitetaan paremmuusjärjestykseen tämänhetkisen tilanteen ja tulevaisuuden kehityshalukkuuden perusteella.

Yhdessä teknisen vertailun kanssa hankintakriteeristö antaa kattavan kokonaisuuden, joka auttaa tekemään sopivimman ja kestävimmän päätöksen projektia varten.

Autamme asiakkaitamme pääsemään kestävyystavoitteisiinsa

AFRYllä on pitkä historia kestävien ratkaisujen suunnittelussa tulevia sukupolvia varten. Olemme tarjonneet teknistä konsultointia projekteihin vuosikymmenien ajan. Palvelumme sisältävät tekniset neuvottelut toimittajien kanssa sekä sopivimman yhteistyökumppanin valinnan projektiin toimittajavertailun avulla.

Kun lisäämme palveluun hankintakriteeristön, asiantuntijamme voivat auttaa toimittajien valinnassa paremmin ja yksityiskohtaisemmin sekä varmistaa, että valitun yhteistyökumppanin suorituskyky on linjassa asiakkaamme kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Kestävyys on toimintamme ytimessä, ja haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa.

AFRYn hankintakriteeristö huomioi kaikki hankinnan välivaiheet aina tuotteen raaka-aineista sen hävittämiseen. Alla esimerkki arviointiin sisältyvistä kriteereistä.

Hankintamenetelmän kriteerit artikkelissa
Esitemateriaali Arrow pointing right

Kestävän kehityksen arviointi hankintojen tueksi

Järkevät valinnat hankinnoissa tukevat kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. AFRY on kehittänyt systemaattisen lähestymistavan erilaisten vaihtoehtojen arviointiin hankintapäätöksiä tehdessä.

Katri Sihvo-Jokitöyrä
Director, Process Engineering

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Tiia Ahonen
Sustainability Specialist, Process Industries

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.