Kerrostaloja

Kiinteistöjen energiavalvojapalvelu

Kiinteistöjen energiavalvojapalvelu

Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttäjäviihtyvyyttä. Energiavalvoja tekee parannusehdotuksia, ja hänellä on käytössään laajat työkalut kiinteistöjen energianhallintaan

Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttäjäviihtyvyyttä

Energiavalvoja on uusi palvelukonseptimme. Palvelun sisältö räätälöidään aina vastaamaan kiinteistön sekä tilaajan organisaation ajankohtaisia tarpeita. Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttäjäviihtyvyyttä. Energiavalvoja tekee parannusehdotuksia, ja hänellä on käytössään laajat työkalut kiinteistöjen energianhallintaan. Energiavalvoja hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi kulutusseurantaa, etähallintaa, toimintakokeita ja laitteiden kunnon seurantaa. Energiavalvoja myös valvoo ja opastaa kiinteistön ylläpidosta vastaavia tahoja sekä vastaa toimenpiteiden loppuun saattamisesta yhteistyössä isännöitsijän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Näin pääset alkuun palvelun kanssa

Ensin kannattaa selvittää kiinteistön nykytilanne ja tehostamispotentiaali. Energiatehokkuuden alkukartoitus antaa hyvät lähtökohdat kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen. Kartoitus on edullinen ratkaisu taloyhtiöille, jotka haluavat tehostaa energiankäyttöään ilman sitoumuksia vielä mihinkään toimenpiteisiin. Tarkastamme kartoituksessa kiinteistön järjestelmiä sekä vertailemme energian- ja vedenkulutusta vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon. Raportoimme alkukartoituksessa mahdollisista vioista ja puutteista sekä suositeltavista lisäselvitystarpeista. Lisäksi arvioimme taloyhtiön mahdollisuudet hyödyntää ARAn energia-avustusta.

Suosittelemme alkukartoituksen jälkeen taloyhtiöllesi sopivaa Energiavalvoja-palvelun sopimustasoa, jolla taloyhtiön energiankäyttö saataisiin mahdollisimman optimaaliseksi. Alkukartoitus ei sido taloyhtiötä vietä mihinkään jatkotoimenpiteisiin.

Mitä Energiavalvoja tekee?

Energiatehokkuuden ja viihtyvyyden valvonta ja kehittäminen

Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energian ja veden kulutusta, kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Energiavalvoja selvittää kulutusmuutoksiin johtaneet tekijät ja puuttuu ongelmien juurisyihin yhteistyössä isännöitsijän ja huoltoyhtiön kanssa. Lisäksi energiavalvoja tekee tilaajalle ehdotuksia kiinteistön energiatehokkuuden ja viihtyvyyden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja investoinneista. Ehdotuksiin sisältyy suuntaa antava arvio kustannuksista sekä saavutettavasta hyödystä.

Taloteknisten järjestelmien ja kiinteistön olosuhteiden valvonta

Energiavalvoja tarkastaa vuosittain kiinteistön taloteknisten laitteiden kunnon ja toiminnan sekä asetusten ja aikaohjelmien tarpeenmukaisuuden. Energiavalvoja myös hyväksyy taloteknisten järjestelmien ohjausten asetusarvoihin mahdollisesti tehtävät muutokset kiinteistöissä. Talotekniikan ennakoivassa kunnossapidossa toteutetaan kiinteistön omistajan strategiaa yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Taloteknisten järjestelmien toiminnan valvonnassa hyödynnetään kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän etäyhteyttä, mikäli sellainen on käytettävissä.

Kiinteistöhuollon valvonta ja opastus

Kiinteistöhuoltoyhtiön toiminnalla on suuri merkitys kiinteistön päivittäisessä ylläpidossa. Energiavalvoja seuraa kiinteistöhuollon sopimuksen mukaisten käyttö- ja huoltotehtävien suoritusta ja huoltoyhtiölle osoittamiensa vikailmoitusten käsittelyä ja läpimenoaikoja sekä raportoi tilaajalle ja isännöitsijälle.

Palautetta uudisrakentamisen kehittämiseen

Energiavalvoja osallistuu tilaajan uudisrakentamisen kehittämiseen tuottamalla arvokasta palautetta toteutettujen ratkaisujen toiminnasta kiinteistön elinkaaren alusta lähtien. Ennen kiinteistön takuuajan päättymistä tilaajalle toimitetaan lista takuuaikana havaituista talotekniikan puutteista. Vikakohtia käydään läpi myös vuosittain seurantakokouksessa, jotta ongelmat voidaan välttää keskeneräisissä tai suunnitteilla olevissa uudisrakennuskohteissa.

Varaa aika maksuttomaan puhelinkonsultaatioon energia-asiantuntijamme kalenterista.

Palvelemme asiakkaita koko Suomen alueella.

Blue sky and clouds reflected in solar panels

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Voit jättää tarjouspyynnön meille lomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöön mahdollisimman nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että emme tarjoa palveluita yksityishenkilöille. Tuotamme palveluita koko Suomen alueella taloyhtiöille sekä kiinteistön omistajille ja kiinteistösijoittajille.
Matti Hellgrén - Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo
Matti Hellgrén
Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Matti Hellgrén

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.