construction manager looking at a view

Kiinteistön vuokralaisen tai omistajan edunvalvontapalvelut

Edunvalvoja toimii asiakkaan edun puolesta ja tarkkailee sovittua laatua

Edunvalvontapalvelun avulla varmistamme, että tilaaja saa, mitä hän on tilannut. Pidämme huolta tilaajan eduista ja siitä, että laatu vastaa sovittua. Palvelemme kiinteistön omistajia sekä vuokralaisia.

Uudiskohteissa ja suuremmissa korjaushankkeissa kiinteistön omistajan tai vuokraajan kannattaa varmistaa hankkeen onnistuminen ottamalla mukaan hänen etuaan ja sovittua laatua tarkkaileva edunvalvoja. Edunvalvonta ei korvaa, vaan täydentää hankkeen varsinaista valvontaa. Asiantuntijamme auttavat tilaajia myös ymmärtämään teknisten ja kaupallisten asiakirjojen sisältöä ja merkitystä.

Edunvalvoja kannattaa ottaa mukaan hankkeeseen jo varhain, mielellään ennen kuin sopimusta on vielä allekirjoitettu. Näin asiantuntijallamme on mahdollisuus kommentoida kaupallisia ja teknisiä asiakirjoja ennen niiden hyväksymistä ja varmistaa tilaajan etujen toteutuminen.

Edunvalvontapalvelut kiinteistön omistajille

Kiinteistön omistajan edunvalvojana tehtävämme on varmistaa, että hanke toteutuu tilaajan tekemien KVR- tai kiinteistökaupan sopimusten mukaan. Kiinnitämme huomiota myös suunnitteluratkaisujen elinkaareen ja kestävyyteen, jotta kiinteistön arvolla on edellytykset säilyä tai kasvaa.

Palvelumme sisältää seuraavat kokonaisuudet tai osia niistä:

 • Sopimuksen kommentointi
  • Tekniset ja kaupalliset asiakirjat
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Kestävän kehityksen huomiointi
 • Hankkeeseen tarvittavien lähtötietojen valmiustason arviointi
 • Kokouksiin osallistuminen (suunnittelu- ja työmaakokoukset ja tarvittavat erillispalaverit)
 • Rakentamisen aikaiset laadunvalvontaa tukevat tehtävät
 • Lisä- ja muutostöiden arviointi
 • Raportointi
  • Suunnittelun eteneminen
  • Rakentamisen eteneminen
  • Hankintojen ja aikataulun eteneminen
  • Muutoskustannukset

Edunvalvontapalvelut kiinteistön vuokraajille

Vuokralaisen edunvalvojana tehtävämme on toimia vuokralaisen ja toteuttajan (vuokranantajan tai urakoitsijan) välisenä rakennus- ja sopimusteknisenä asiantuntijana. Tuemme vuokralaista suunnitteluohjauksen asiantuntijana, jotta tiloista saadaan käyttäjien tarpeiden mukaiset muun muassa olosuhteiden, teknisten ominaisuuksien, toiminnallisuuden ja sisustuksen osalta. Huolehdimme siitä, että vuokralaisella on tarvittaessa mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Autamme myös vuokralaisen omien hankintojen hoidossa.

Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE) eivät päde vuokraamisessa, mikä lisää tarvetta kokeneelle edunvalvojalle, joka varmistaa vuokralaisen etujen toteutumisen myös sopimusasioissa. Palvelemme vuokralaista läpi koko projektin sopimussuhteen alkuvaiheista käyttöönottoon saakka.

Palvelumme sisältää seuraavat kokonaisuudet tai osia niistä:

 • Vuokrasopimuksen kommentointi
 • Hankkeeseen tarvittavien lähtötietojen valmiustason arviointi
 • Suunnitelmien kommentointi
 • Tarvittaviin kokouksiin osallistuminen
 • Rakentamisen aikaista laadunvalvontaa tukevat tehtävät
 • Vuokralaisen haluamien muutostöiden teettäminen ja niiden kustannusten hallinta
 • Projektiraportointi
  • Suunnittelun eteneminen
  • Rakentamisen eteneminen
  • Vuokralaisen omien hankintojen eteneminen
  • Kustannusseuranta

 

Toimimme asiakkaan edun puolesta

Asiantuntijamme toimivat uudisrakennus- ja korjaushankkeissa kiinteistön omistajille toteuttajasta riippumattomana ja toimimme vuokralaiselle niiden omistajasta riippumattomana edunvalvojina. Meillä on vankka ammattitaito ja ymmärrys koko rakentamisen prosessista, kentästä ja mekanismeista.

Monialaisena suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaationa meillä on kokemusta rakentamisen jokaisen vaiheen ja osa-alueen parissa työskentelystä eri rooleissa. Ymmärrämme siis rakentamisen eri osa-alueet, mutta myös kokonaisuuden. Kykenemme varmistamaan, että projektit toteutetaan kuten ne on sovittu. Osaamme myös opastaa vuokralaista tai omistajaa erilaisissa muutostilanteissa.

Tanja Parkko - Johtaja, Rakennuttaminen
Tanja Parkko
Johtaja, Rakennuttaminen

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.