1790_afry_makingfuture0898.jpg

Materiaalikatselmus tehostamaan yrityksenne toimintaa

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.

Katselmustoiminta on erinomainen esimerkki vastuullisuustyöstä ja kestävän kehityksen toiminnasta, sillä sen tuloksena saadaan taloudellista hyötyä sekä säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä.

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Se sopii monipuolisesti eri toimialoille.

Materiaalikatselmuksessa keskitytään resurssitehokkuuden parantamiseen

Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien ja energian käyttöä, turhia työvaiheita, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan saada merkittävää taloudellista hyötyä, kun ns. hukka tulee näkyväksi ja siihen osataan kohdistaa parannustoimenpiteitä. Katselmuksen lopputuloksena saadaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan ja tehdään niiden pohjalta jatkotoimenpide-ehdotukset. Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta.

Motiva_materiaalikatselmus_logo

Katselmuksen toteutus

Katselmus toteutetaan ISO 14051-standardin mukaisella MFCA-menetelmällä (Material Flow Cost Accounting), jolla saadaan laskettua suorat ja välilliset eri materiaalivirroille kohdistuvat kustannukset ja arvioitua eri toimenpiteiden taloudellista vaikuttavuutta. Projektin jälkeen yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Katselmusprosessi kestää tyypillisesti 3-6 kuukautta. Kesto riippuu muun muassa kohdeyrityksen tai rajattavan kokonaisuuden koosta, toimialasta sekä lähtötietojen tasosta.

Asiakkailta toivomme tahtotilan kehitystyölle, resursseja lähtötietojen keräämiseen, haastateltavaksi sekä projektin myötä pidettäviin työpajoihin. Projektiin nimetyn yhteyshenkilön rooli on tärkeä tietojen ja resurssien koordinoinnin näkökulmasta.

Yhdessä esimerkkitapauksessa tuloksena saatiin 50 toimenpide-ehdotusta, joista puolet saivat parhaan toteutusluokituksen. Materiaalihävikin pienentäminen oli prioriteettina, koska materiaali muodosti 70 % kohteen tuotantokustannuksista. TOP 3 -kohteiksi erottuivat laatutason parantaminen, raaka-aineiden ja tuotteiden käsittely sekä energiankäyttö. Kaikkien parannusehdotusten vuotuinen säästöpotentiaali oli 270 000 €/a.

AFRYltä pätevät katselmoijat

AFRY on ollut mukana tekemässä selvityksiä ja menetelmäkehitystä vuodesta 2008 alkaen Motivan käynnistämän kotimaisen materiaalitehokkuusohjelman luomiseksi. AFRYllä on myös useampi pätevä katselmoija, (Materiaalikatselmuksia tekevät yritykset).

Tarjoamme monipuolista osaamista myös mahdollisiin jatkohankkeisiin.

Business Finlandin korotettu materiaalikatselmusavustus 14.9.-9.12.2022: Korotettu avustus kattaa 60 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista ja kattaa korkeintaan 30 000 €/katselmus. Katselmuksen voi toteuttaa vuoden 2023 aikana, ja sama yritys voi teetättää useamman katselmuksen samanaikaisesti.

Lisätietoa:

Ota yhteyttä!

Sanna-Maria Järvensivu - Director, Sustainability, Process Industries Finland

Sanna-Maria Järvensivu

Director, Sustainability, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Sanna-Maria Järvensivu

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Erika Koskinen - Technical Manager, Sustainability, Process Industries

Erika Koskinen

Technology Manager, Sustainability, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Erika Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kati Mustonen - Technology Manager, Process Industries Finland

Kati Mustonen

Technology Manager, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Kati Mustonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.