Person touching digital screen

Materiaalikatselmus tehostamaan yrityksenne toimintaa

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.

Katselmustoiminta on erinomainen esimerkki vastuullisuustyöstä ja kestävän kehityksen toiminnasta, sillä sen tuloksena saadaan taloudellista hyötyä sekä säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä.

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Se sopii monipuolisesti eri toimialoille.

Materiaalikatselmuksessa keskitytään resurssitehokkuuden parantamiseen

Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien ja energian käyttöä, turhia työvaiheita, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan saada merkittävää taloudellista hyötyä, kun ns. hukka tulee näkyväksi ja siihen osataan kohdistaa parannustoimenpiteitä. Katselmuksen lopputuloksena saadaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan ja tehdään niiden pohjalta jatkotoimenpide-ehdotukset. Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3% liikevaihdosta.

Katselmuksen toteutus

Katselmus toteutetaan ISO 14051-standardin mukaisella MFCA-menetelmällä (Material Flow Cost Accounting), jolla saadaan laskettua suorat ja välilliset eri materiaalivirroille kohdistuvat kustannukset ja arvioitua eri toimenpiteiden taloudellista vaikuttavuutta. Projektin jälkeen yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Katselmusprosessi kestää tyypillisesti 3-6 kuukautta. Kesto riippuu mm. kohdeyrityksen/rajattavan kokonaisuuden koosta, toimialasta sekä lähtötietojen tasosta.

Asiakkailta toivomme tahtotilan kehitystyölle, resursseja lähtötietojen keräämiseen, haastateltavaksi sekä projektin myötä pidettäviin työpajoihin. Projektiin nimetyn yhteyshenkilön rooli on tärkeä tietojen ja resurssien koordinoinnin näkökulmasta.

Yhdessä esimerkkitapauksessa tuloksena saatiin 50 toimenpide-ehdotusta, joista puolet saivat parhaan toteutusluokituksen. Materiaalihävikin pienentäminen oli prioriteettina, koska materiaali muodosti 70% kohteen tuotantokustannuksista. TOP-3 kohteiksi erottuivat laatutason parantaminen, raaka-aineiden ja tuotteiden käsittely sekä energiankäyttö. Kaikkien parannusehdotusten vuotuinen säästöpotentiaali oli 270.000 €/a.

AFRYltä pätevät katselmoijat

AFRY on ollut mukana tekemässä selvityksiä ja menetelmäkehitystä vuodesta 2008 alkaen Motivan käynnistämän kotimaisen materiaalitehokkuusohjelman luomiseksi. AFRYllä on myös useampi pätevä katselmoija, (Materiaalikatselmuksia tekevät yritykset).   

Tarjoamme monipuolista osaamista myös mahdollisiin jatkohankkeisiin.

Materiaalikatselmuksen teettämiseen voi hakea rahoitusta Business Finlandilta. Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista, max. 15 000 €/katselmus. Yritys voi teetättää useamman katselmuksen.

Lisätietoa:

 

Motiva_materiaalikatselmus_logo
Katri Sihvo-Jokitöyrä
Director, Process Engineering

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.