Tree-based inventory with drones

Metsäsuunnitelmapalvelu

Metsäsuunnitelmapalvelu tuo luotettavuutta metsäennusteisiin ja parantaa metsätalouden tuottoa

AFRYn Metsäni.fi-palvelussa metsävaratiedon keräykseen käytetään drooneilla kuvattua 3 cm:n tarkkuista ilmakuvaa, jonka pohjalta jokainen puu mitataan erikseen tekoälyä hyödyntäen. Näin saadaan tarkinta mahdollista tietoa puuston määrästä, puulajijakaumasta ja puuston terveydestä.

Metsäsuunnitelmia on perinteisesti laadittu metsäammattilaisten tekemien koealamittausten ja kuvioinnin pohjalta. Tämä niin sanotun kuvioittaisen arvioinnin menetelmän tuottama tieto sisältää useita potentiaalisia virhelähteitä, etenkin jos kuvion sisäinen vaihtelu on huomattavaa. AFRYn metsäsuunnitelmapalvelussa metsäsuunnitelma koostetaan yksittäisten puumittausten pohjalta. Huipputarkan tiedon pohjalta luodut ennusteet ovat luotettavia, ja optimoidut hakkuu- ja toimenpidesuositukset nostavat metsätalouden tuottoa. Tarkkaa tietoa tarvitaan myös esimerkiksi metsätilakaupan yhteydessä, jolloin puustoarvioiden epätarkkuus lisää metsän arvon määrityksen virhemarginaalia.

Metsäni.fi palvelun tuottaa yhteenliittymä, jossa Metsälinkki Oy vastaa droonilennoista ja AFRY tulkitsee puuston ja koostaa metsäsuunnitelman.

Palvelu antaa yli 50 % tarkemmat tiedot puustosta kuin perinteiset menetelmät

Palvelu antaa yli 50 % tarkemmat tiedot puustosta kuin perinteiset menetelmät, ja erityisesti puulajikohtaisten ennusteiden tarkkuus on eri luokkaa. Yksinpuin mittaaminen mahdollistaa myös metsän terveydentilan tarkan seuraamisen.

Suunnitteluprosessissa käytetään AFRYn puuntulkinta-algoritmejä ja laskentaohjelmistoja. Suunnitelman tiedot on helppo viedä oman metsätoimijan, kuten MHY:n tai metsäteollisuuden tietokantoihin.

Täsmämetsäsuunnittelua kaikkien metsänomistajien saataville

Palvelu tuo erittäin tarkkaan tietoon perustuvan, niin sanotun täsmämetsäsuunnittelun, kaikkien metsänomistajien saataville. Interaktiivinen selainpohjainen palveluportaali mahdollistaa vuoropuhelun metsänomistajan kanssa ja varmistaa, että suunnitelma vastaa asetettuja tavoitteita.

Metsäni.fi-palvelu on iso askel Suomen metsäsektorin digitalisaatiossa. Palvelussa metsä kuvataan robottikopterilla eli droonilla, jolloin käytettävä ilmakuvamateriaali on aina tuoretta ja huipputarkkaa. Kohteet kuvataan kesäkaudella, kun puissa on lehdet. Muina vuodenaikoina lennätyksiä voi tilata esimerkiksi metsä- ja lumituhojen kartoitukseen.

Green forest view

Tutustu tarkemmin metsäsuunnitelmapalveluun

Drone over forest

Katso kaikki Smart Forestry -palvelumme

Ismo Hippi - Principal
Ismo Hippi
Principal

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Ismo Hippi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.