Mittaus teaser image

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut voimalaitoksille ja prosessiteollisuudelle

AFRYn viimeisin mittaustekniikka, laskentaohjelmat sekä laaja prosessiosaaminen takaavat luotettavat tulokset voima- ja kattilaitosten sekä prosessiteollisuuden mittauksissa ja niihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa.

Tyypillisiä mittauksia ovat mm. höyrykattiloiden, savukaasupuhdistuksen ja höyry- ja kaasuturbiinien takuu- ja kunnonvalvonta, velvoitetarkkailuun kuuluvat päästömittaukset, laitosten esi- ja toteutussuunnitteluun, polttoaine- ja prosessioptimointiin liittyvät mittaukset ja laitosmittausten kalibroinnit.

AFRY Finland Oy, Energia, Mittauspalvelut on FINAS-akkreditointipalvelun savu- ja poistokaasumittauksiin akkreditoima testauslaboratorio T062 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Lue lisää akkreditoinnistamme FINAS-akkreditointipalvelun -sivuilta.

Päästö- ja prosessikaasumittaukset

Päästömittauspalveluihimme kuuluvat:

 • Ilmansuojelutarkkailujen päästömittaukset (mm. hiukkaset, NOx, SO2, VOC, raskasmetallit, PCDD/F) toimialasta riippumatta
 • Kalibrointi- ja vertailumittaukset (QAL-2 ja AST)
 • Laitekehityksen ja prosessioptimoinnin ja -suunnittelun tueksi erilaiset prosessikaasumittaukset
 • Asiantuntijatyöt päästömittausjärjestelmiin ja -raportointiin liittyen

Tuulivoimamittaukset

Tuulivoimahankkeiden kehitys aloitetaan mittauksilla, sillä vain niiden avulla voidaan määritellä tuotantopotentiaali luotettavasti. Käytämme keskeisten suositusten mukaisia menetelmiä, mittauslaitteita ja raportoinnin työkaluja. Monipuolisiin palveluihimme kuuluvat:

 • Tuuliennustemittaukset mastoilla ja Sodar- sekä Lidar-laitteilla
 • Melumittaukset ja -mallinnukset
 • Värähtelymittaukset ja -mallinnukset
 • Tehokäyrämittaukset standardin IEC 61400-12-1 mukaan
 • Tuulipuistojen suorituskykytarkastukset, referenssimastot ja mittauslaitteet
 • Käytön ja kunnossapidon konsultointi, Scada -järjestelmät
 • Arktisen alueen erityisosaaminen
 • Tekniset asiantuntijapalvelut

Aurinkovoimajärjestelmät (PV)

Tarjoamme säteilymittausten ja teknologisten ratkaisujen suunnittelua sekä järjestelmien suorituskyvyn tarkistusta toimituksen jälkeen. Palveluihimme kuuluvat:

 • Aurinkovoimajärjestelmien tekninen suunnittelu ja arviointi
 • Takuu- ja suorituskykytarkastukset
 • Aurinkopotentiaalin mittaukset (säteilyn komponentit)
 • Ns. hybridijärjestelmien projektit
 • Tekniset asiantuntijapalvelut

Melumittaukset- ja mallinnukset

Mallinnamme teollisten äänilähteiden melun leviämisen meluennusteeksi 3D-karttapohjaan. Ennusteita käytetään laitosten ympäristövaikutusten arvioinneissa (YVA), ympäristölupahakemuksissa sekä esi- ja toteutussuunnittelussa.

 • Teollisuuslaitosten kokonaisvaltaiset meluselvitykset (sisältäen mm. äänilähde- jaimmissiomittaukset)
 • Energialaitosten melutakuumittaukset (mm. standardien ISO 3746 ja DIN 45 635 mukaan)
 • Ympäristömelumittaukset (mm. ISO 1996-1 ja -2)
 • Tuulivoimatuotannon melumittaukset (äänilähde- ja immissiomittaukset mm. IEC 61400-11)

Takuu- ja kunnonvalvontamittaukset ja prosessioptimointi

Riippumattomana kolmantena osapuolena annamme mittauksiin perustuvan lausunnon esim. höyrykattiloiden, turbiinien ja savukaasun puhdistusjärjestelmien suunnittelu- ja takuuarvojen täyttymisestä. Samalla takuumittaukset toimivat hyvänä perustana laitoksen käytölle ja kunnossapidolle sekä suorituskyvyn kehittymisen seurannalle.

Höyryturbiinimittauksilla ja niihin liittyvällä vesi-höyrypiirin ja prosessin kokonaistarkastelulla:  

 • Varmistetaan turbiinin kunto, käyttötalous ja turvallinen käyttö
 • Maksimoidaan laitoksen elinikä ja tehokkuus
 • Mallinnetaan turbiiniprosessi
 • Kalibroidaan käyttömittarit  

Yllä mainitut tekijät luovat perusteet korjauspäätöksille ja ajoitukselle.

Kattila- ja puhdistinlaitteiden mittauksilla ja tulosten arvioinnilla:

 • Määritetään kattilan hyötysuhde
 • Tarkistetaan kattilataselaskelmat
 • Arvioidaan puhdistimien suorituskyky ja kemikaalien kulutusmäärä
 • Selvitetään polttoaineen kuivauksen kannattavuus
 • Arvioidaan lämmöntalteenoton kannattavuus (LTO pesurit, KL-eko)
 • Määritetään tulipesän lämpötila ja savukaasun viipymäaika
Mervi Tabell - Director of Test Services
Mervi Tabell
Johtaja, mittauspalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Mervi Tabell

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös