environment water nordic

Pohjaveden hallinta rakennushankkeissa

Pohjaveden hallinta rakennushankkeissa

Rakennushankkeesta riippumatta, kohteen pohjavesiolosuhteet tulee selvittää suunnitteluvaiheessa, jotta voidaan tunnistaa voiko hankkeesta ylipäätään aiheutua pohjavesivaikutuksia.

Rakennushankkeesta saattaa syntyä pohjavesivaikutuksia, jotka kohdistuvat pohjaveden määrälliseen tai laadulliseen tilaan. Suorien pohjavesivaikutuksien lisäksi hankkeesta saattaa aiheutua myös pohjaveden välityksellä tapahtuvia vaikutuksia.​

Rakennushankkeesta riippumatta, kohteen pohjavesiolosuhteet tulee selvittää suunnitteluvaiheessa, jotta​ voidaan tunnistaa voiko hankkeesta ylipäätään aiheutua pohjavesivaikutuksia ja tarpeen tullen suunnitella tarvittavat toimenpiteet haitallisten pohjavesivaikutuksien estämiseksi tai lieventämiseksi.

Selvitettäviä asioita

  • pohjaveden pinnan taso kohdealueella
  • pohjaveden laadullinen tila
  • luokiteltujen pohjavesialueiden ja vedenottamoiden sijainti
  • yksityisten vedenottokaivojen ja maalämpökaivojen sijainti ja pohjasuhteet (maaperän kerrospaksuudet ja ominaisuudet, vedenjohtavuus, mahdollinen paineellinen pohjavesi)
  • hankkeen luvanvaraisuuden arviointi

Tarvittaessa voidaan myös selvittää

  • kallioperän ominaisuudet
  • rakennusten ja rakenteiden perustamistavat
  • suojelualueet ja luontokohteet (voivat olla pohjavedestä riippuvaisia)
  • PIMA –kohteet
Riku Hakoniemi - Infrahankkeiden pohjavesien hallinta ja mallinnus
Riku Hakoniemi
Infrahankkeiden pohjavesien hallinta ja mallinnus

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Riku Hakoniemi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Linda Jalava - Hydrogeologi
Linda Jalava
Hydrogeologi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Linda Jalava

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.