Two men standing in a office discussing technical drawings

Pohjavedenottamoiden suoja-aluesuunnitelmat

Suoja-alue perustetaan vedenottamon ympärille ja sen tavoitteena on turvata vedenottoa

Pohjavedenottamolle tai suunnitellulle pohjavedenottamolle laadittava suoja-aluesuunnitelma on oikeusvaikutteinen hallintopäätös.

Suoja-aluehakemukseen on varsinaisen hakemuksen lisäksi sisällytettävä suoja-aluesuunnitelma. Vedenottamolle laadittavassa suoja-aluesuunnitelmassa esitetään suoja-alueiden rajat, jotka voidaan laatia erikseen vedenottamon lähi- ja/tai kaukosuojavyöhykkeelle, itse vedenottamokaivoille ja tarvittaessa myös vesilaitosrakennuksen ympärille. Suoja-aluesuunnitelmassa esitetään myös vedenlaadun turvaamisen kannalta välttämättömiä suoja-aluemääräyksiä, jotka koskevat kaikkia alueella toimivia.

Suoja-aluesuunnitelmaan sisällytetään suoja-aluerajausten ja -määräysten lisäksi seuraavat tiedot:

  • pohjavesialueen hydrogeologiset ominaisuudet (virtaussuunnat, maaperäolosuhteet ja veden viipymä), pohjavesialueen tila ja arvokkaat luontokohteet
  • alueen vedenottamot, vedenottoluvat ja merkitys vedenhankinnan kannalta
  • alueilla tehdyt tutkimukset (perustelut laadituille rajauksille)
  • suoja-alueen kaavoitustilanne, maankäyttö
  • kunnan rakennusjärjestyt ja ympäristönsuojelumääräykset (pohjavesiin liittyen)
  • kiinteistönomistajat
  • suoja-alueen määräämisen vaikutukset ja siitä aiheutuvat korvaukset
Elina Anttonen - Department Manager Groundwater, Water Finland
Elina Anttonen
Osastopäällikkö, vesipalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Elina Anttonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.