Nature path

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Suojelusuunnitelmia laaditaan ensisijaisesti vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille ja alueille, joille sijoittuu paljon pohjaveden laatua vaarantavia riskitoimintoja

Pohjavesialueelle laadittava suojelusuunnitelma on ohjeellinen, oikeusvaikutukseton selvitys, johon on koottu tietoa pohjavesialueesta tukemaan alueen maankäyttöä ja viranomaisvalvontaa. Suojelusuunnitelma hyödyttää samalla myös alueen toimijoita ja asukkaita.

Suojelusuunnitelman laatimisesta on kirjattu lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä lukuun 2a (1263/2014). Suojelusuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä pohjavesialueen vedenlaadun heikkenemistä ja turvata alueen määrällinen tila, kuitenkaan rajoittamatta tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Pohjavesialueella laadittavaan suojelusuunnitelmaan sisällytettävät tiedot:

  • pohjavesialueen hydrogeologiset ominaisuudet (virtaussuunnat, maaperäolosuhteet ja veden viipymä) ja pohjavesialueen tila
  • alueen vedenottamot ja merkitys vedenhankinnan kannalta
  • alueella sijaitsevat pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot ja niille laadittu riskinarvio
  • riskikohteille ja -toiminnoille laadittavat toimenpiteet
Elina Anttonen - Department Manager Groundwater, Water Finland
Elina Anttonen
Osastopäällikkö, vesipalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Elina Anttonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.