Process Industry Recovery boiler at night

Prosessiturvallisuus

Prosessiturvallisuus on osa prosessilaitosten kokonaisturvallisuutta

Prosessiturvallisuuden johtamisen (Process safety management, PSM) tavoitteena on ehkäistä suuronnettomuuksia, laitevaurioita, tuotantokatkoksia ja haitallisia päästöjä. Prosessiturvallisuuteen liittyvät onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta niiden seuraukset ovat pahimmillaan erittäin vakavia ja kalliita aiheuttaen henkilövahinkoja, ympäristövahinkoja, omaisuusvahinkoja sekä yritykselle mainehaittoja.

Laitoksen prosessien ja toimintojen tekninen ymmärrys on avain prosessiturvallisuuden varmistamiseen kaikilla toimialoilla, jotka käsittelevät tai varastoivat vaarallisia aineita ja ovat alttiita suuronnettomuusvaaralle.

AFRYn turvallisuusasiantuntijoilla on laaja tekninen osaaminen ja kokeneiden asiantuntijoiden johtamilla riskien arvioinneilla havaitaan mahdolliset turvallisuusriskit mm. käytännöissä, menettelyissä tai teknisissä ratkaisuissa. Perusperiaatteena prosessiturvallisuuden hallinnassa on riskien tunnistaminen aikaisessa vaiheessa ja niihin varautuminen, jos riskejä ei voida täysin poistaa. Turvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimet tähtäävät usein ensin oikean teknisen ratkaisun löytämiseen. Inhimillisten tekijöiden vaikutus ja organisatoriset tekijät ovat yhtä tärkeitä, ja ne on myös otettava huomioon arvioinneissa ja suunnittelussa.

AFRY tarjoaa erilaisia ​​prosessiturvallisuuteen liittyviä turvallisuuspalveluita. Esimerkiksi poikkeamatarkastelut (HAZOP, Hazard and Operability Study) ja turvallisuuden eheyden tason analyysit (Safety Integrity Level), toimintovirheanalyysit (HEA, Human Error Analysis) ja seurausanalyysit ovat asiantuntijoidemme ydinosaamista.

Asiantuntijamme tekevät myös räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX) liittyviä riskianalyysejä, mukaan lukien räjähdys- ja syttymisriskianalyysit. Prosessiturvallisuuden hallintaan liittyvät palvelut tarjoavat kattavan asiantuntijanäkemyksen laitoksen prosessiturvallisuudesta keskittyen mm.

 • Prosessiturvallisuuden johtaminen ja mittaaminen
 • Prosessiturvallisuusriskien arviointi
 • Osaamisen kehittäminen, koulutus
 • Hankintojen turvallisuusvaatimukset
 • Urakoitsijoiden hallinta
 • Kemikaaliturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX)
 • Toimintaohjeet
 • Muutosten hallinta
 • Ajantasainen tekninen dokumentaatio
 • Huolto- ja kunnossapito, mekaaninen eheys
 • Hätätilannevalmius ja pelastussuunnitelmat
 • Suojausjärjestelmät, toiminnallinen turvallisuus
 • Vaatimustenmukaisuus
Anna Savunen - Head of Global HSE Services
Anna Savunen
Head of Global HSE Services

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anna Savunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image
Outi Tuovinen
Director, HSE

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Outi Tuovinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.