ATEX-safety-industry-plant-factory-blue-sky

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX)

Turvallisuus huomioitava jo suunnittelun alkuvaiheissa

Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia työpaikalla voivat aiheuttaa erilaiset syttyvät aineet, kuten kaasut, sumut, höyryt tai palavat pölyt. Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan tilaluokkiin (0, 1 ja 2 tai 20, 21 ja 22) syttyvän aineen ominaisuuksien ja räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintymistiheyden ja keston perusteella.

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus on otettava huomioon jo suunnittelun alkuvaiheissa, koska sillä on vaikutus mm. laitevalintaan, layoutiin sekä turvaetäisyyksiin. Räjähdysvaarallisten tilojen riskejä voidaan hallita teknisillä ratkaisuilla, asianmukaisilla tilaluokituksilla, oikealla laitevalinnalla, säännöllisillä huolloilla ja tarkastuksilla sekä ohjeilla ja koulutuksella. Sähköiset ja mekaaniset laitteet, työvälineet- ja varusteet sekä suojausjärjestelmät on suunniteltava ja valittava niin, että ne soveltuvat käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

AFRY tarjoaa erilaisia ​​räjähdysvaarallisten tilojen suunnitteluun liittyviä turvallisuuspalveluita. Asiantuntijamme laativat räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX) liittyviä riskianalyysejä, mukaan lukien räjähdys- ja syttymisriskien analyysit. Valtioneuvoston asetuksen 576/2003 edellyttämässä räjähdyssuojausasiakirjassa (RSA) esitetään tilaluokitukset ja laitevalinta perusteineen, merkinnät sekä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet räjähdysvaaran ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä räjähdyssuojaustoimenpiteet. Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen sisältää seuraavat päävaiheet:

  • Syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyjen tunnistaminen
  • Syttyvien aineiden päästölähteiden tunnistaminen, räjähdysriskin arviointi ja tilaluokitus
  • Tilaluokituspiirustusten laatiminen
  • Laitevalinta ja Ex-laiteluettelo
  • Syttymisriskin arviointi
  • Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden määrittely
  • Räjähdyssuojausasiakirjan kokoaminen
Anna Savunen - Head of Global HSE Services
Anna Savunen
Head of Global HSE Services

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anna Savunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image
Outi Tuovinen
Director, HSE

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Outi Tuovinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.