water flow modelling

Rakenne- ja virtausmallinnus

Hydrogeologisen rakenteen ja pohjaveden virtauksen 3D-mallintaminen osaksi tehokasta suunnittelua

AFRYllä pohjaveden virtausmallintamista käytetään monipuolisesti mm. vedenhankintaprojektien ja infrahankkeiden suunnittelutyökaluna. Mallintaminen on ylivertainen menetelmä pohjavesiin kohdistuvien tai pohjaveden aiheuttamien vaikutuksien todentamiseksi ja olosuhteissa tapahtuvien muutoksien ennustamiseksi.

Pohjaveden numeerista virtausmallintamista on käytetty projekteissamme jo vuosikymmeniä. Pääasialliset käyttökohteet ovat olleet pohjaveden ottamiseen ja tekopohjaveden muodostamiseen tähtäävät hankkeet ja viimeisen vuosikymmenen aikana enenevässä määrin myös erityyppiset rakentamishankkeet.

Arvioitaessa ennalta pohjavedenotosta ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia (esim. YVA-menettely), virtausmallinnus on käytännössä ainoa käyttökelpoinen tutkimusmenetelmä. Myös pohjaveden suojelunäkökulmasta tarkasteltuna pohjaveteen kohdistuvien riskien tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tässäki pystymme tukemaan asiakkaita mallinnuksen avulla.  

Kun rakennetaan pohjaveden pinnan tason alapuolelle, virtausmallinnus on paras menetelmä eri suunnitteluratkaisujen pohjavesivaikutuksien arviointiin. Simuloimalla eri suunnitteluvaihtoehtoja ja tutkimalla niiden vaikutuksia autamme asiakasta valitsemaan ympäristön kannalta parhaan toteutuskelpoisen vaihtoehdon.

Ota yhteyttä

Riku Hakoniemi - Infrahankkeiden pohjavesien hallinta ja mallinnus

Riku Hakoniemi

Infrahankkeiden pohjavesien hallinta ja mallinnus

Ota yhteyttä: Riku Hakoniemi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.