Oil pipeline in industrial district with factories at dusk

Seurausanalyysit ja -mallinnus

AFRYn kokeneet asiantuntijat pystyvät toteuttamaan seurausmallinnukset erityyppisille laitoksille ja skenaarioille sekä tukemaan vaarojen tunnistamista, arvioinnissa sekä skenaarioiden valinnassa mallintamista varten.

Seurausanalyysin tarkoituksena on mallintaa laskennallisesti ja arvioida valitun vaarallisen onnettomuusskenaarion vaikutus ympäristöön lämpösäteilyn voimakkuuksina (lämpösäteily), räjähdyksen ylipainevaikutuksina tai vaarallisten kaasujen pitoisuuksina. Mallinnetut skenaariot valitaan tyypillisesti pahimman uskottavan tapauksen periaatteella riskianalyysissä tunnistetuista skenaarioista, joissa tuotantolaitoksessa olevat tai onnettomuustilanteessa syntyvät kemikaalit voivat olla osallisina.

Seurausanalyysien tulokset tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja laitosten sijoittelussa. Seveso III -direktiivin (direktiivi 2012/18/EU) sekä VNA 856/2012 muutoksineen mukaan laitos on sijoitettava siten, että mahdolliset lämpösäteilyä, ylipainetta tai vaarallisten kaasujen leviämistä aiheuttavat onnettomuudet laitoksessa eivät aiheuta vakavia vahinkoja laitoksen ulkopuolisille rakennuksille, laitteille, rakenteille tai infrastruktuurille. Mahdollinen vaaratilanne ei saa estää ihmisten evakuoimista vaikutusalueelta tai suojaan siirtymistä. Onnettomuuden vaaralliset vaikutukset mahdollisiin viereisiin laitoksiin (dominovaikutus), yksiköihin tai toimintoihin samassa laitoksessa on myös otettava huomioon.

Seurausanalyysi koostuu seuraavista osista:

  • Mallinnetun skenaarion perustiedot: miksi skenaario valittiin ja skenaarion kuvaus sekä kaikki asiaankuuluvat lähtötiedot, mukaan lukien tiedot ympäristöolosuhteista.
  • Kuvaus käytetyistä laskentamenetelmistä.
  • Kuvaus skenaarioon ja käytettyyn hypoteesiin liittyvistä taustaoletuksista.
  • Tulosten kuvaus ja selitys sanallisesti ja visuaalisesti.
  • Tulosten luotettavuuden arviointi.
  • Mahdollisia ehdotuksia tai suosituksia toimenpiteistä turvallisuuden parantamiseksi.

Seurausmallinnuksen skenaariota määriteltäessä alkusyyt tunnistetaan riskianalyyseissä, kuten suuronnettomuusvaarojen (MAH) arvioinnissa, jossa tunnistetaan realistiset mahdolliset skenaariot seurausten mallintamista varten. Yleensä mallinnetut onnettomuusskenaariot johtuvat virheellisestä toiminnasta tai prosessihäiriöistä, kuten laite- tai instrumenttivioista. On olemassa valtava valikoima mahdollisia skenaarioita, joissa erilaiset kemikaalit, vuotomäärä ja -tilavuus aiheuttavat erilaisia ​​vaaroja prosessista riippuen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myös antanut ohjeita miten mahdollisesti tapahtuvat onnettomuudet pitää huomioida tuotantolaitoksen sijoituksesta päätettäessä, sekä antanut tarvittavia lähtötietoja onnettomuuksien seurausten laskemista varten.

Kokeneet asiantuntijamme pystyvät toteuttamaan seurausmallinnukset erityyppisille laitoksille ja skenaarioille sekä tukemaan vaarojen tunnistamista, arvioinnissa sekä skenaarioiden valinnassa mallintamista varten. Jos vaarallisten skenaarioiden riski ylittää hyväksyttävän riskitason, esitämme myös ratkaisuja skenaarion vaikutusten eliminoimiseksi tai lieventämiseksi.

Palvelumme kattavat seuraavat osa-alueet seurausmallinnuksiin liittyen:

  • Erityyppiset riskianalyysit ja onnettomuusvaarojen arviointi
  • Seurausmallinnukset Phast-ohjelmalla
  • Onnettomuuden seurausten arviointi ja vaikutukset maankäyttöön
  • Turvallistamis- ja varautumiskeinojen suunnittelu
AFRY contact person generic image
Outi Tuovinen
Director, HSE

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Outi Tuovinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.