CH_Infra_fire protection_planning_people

Tarkkailusuunnitelmat

Tarkkailusuunnitelmia laaditaan yhdyskuntien vedenottamoille ja pohjavesialueille vedenlaadun seuraamiseksi ja turvaamiseksi

Pitkäaikaisilla tarkkailuilla saadaan koostettua seurantatietoa vedenlaadun parametrien mahdollisista muutoksista eri vuodenaikoina ja eri vedenottotilanteissa.

Tarkkailusuunnitelmaan sisällytetään:

  • vedenottamon ja pohjavesialueen yleispiirteiden tarkastelu
  • vedenottomäärät
  • pohjaveden pinnankorkeustiedot
  • alueella sijaitsevien havaintopisteiden tiedot ja sijainnit
  • tarkkailtavat laatuparametrit ja tarkkailun tiheys
  • tarvittaessa esitettävät täydennykset ja muutokset jatkotarkkailuun

Yksittäisten toimijoiden suorittamia tarkkailuja voidaan myös yhdistää ns. yhteistarkkailuiksi. Monen erillisen, joskus jopa samoista tarkkailupisteistä otettavien ja samoja parametreja sisältävien, tarkkailujen sijaan on kustannustehokkaampaa ottaa kaikkien alueen toimijoiden näytteet samalla kerralla, jakaen näin muodostuvat kustannukset.

Vedenlaadun tarkkailulla voidaan esimerkiksi kerätä tietoa mahdollisen rantaimeytymisen vaikutuksesta vedenlaatuun. Tarkkailusuunnitelmia laaditaan myös erilaisten pilaantuneen maaperän ja pilaantuneen pohjaveden kunnostusten seurantaa varten. Usein kyseiset tarkkailut ovat viranomaisen velvoittama osa kunnostuksen toteutusta.

Elina Anttonen - Department Manager Groundwater, Water Finland
Elina Anttonen
Osastopäällikkö, vesipalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Elina Anttonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.