Industry-plant-dusk-sea-site-chimney

Teollisuuden seisokki- ja huoltopalvelut

AFRY toimii asiantuntijana, joka ohjaa teollisuuden hankkeet turvallisesti tilaajan tavoitteisiin

Seisokin kokonaisvaltainen johtaminen ja ohjaaminen sen jokaisessa vaiheessa on osa toimittamiamme laaja-alaisia palveluja teollisuuden eri toimialoille. Tavoitteenamme on, että astumme kuvaan jo edellisen seisokin ”lessons learned” -vaiheessa. Teemme kanssanne yhteistyössä edellisten seisokkien arvioinnin, jonka pohjalta laadimme tulevalle seisokille selkeät tavoitteet ja kehityskohteet.

Mukana seisokin jokaisessa vaiheessa

Suunnitteluvaiheessa määrittelemme joko arviointiin perustuvat tai muutoin ennalta määritellyt, selkeät tavoitteet. Ne ohjaavat toteutusta tuottavaan, tehokkaaseen ja luotettavaan käyntijaksoon, jolla turvataan häiriötön seisokkien välinen käyntijakso.

Tavoitteiden asetannan jälkeen määrittelemme toiminnalle selkeät mittarit, jotka saavutetaan mm. rakennettavuusselvityksen, yksittäisen ammattialan, investoinnin tai koko seisokin sisältömäärittelyn avulla.
Huolellisesti tehty seisokkisuunnitelma muodostaa vankan perustan toteutukselle ja samalla se mahdollistaa selkeät välitavoitteet jatkosuunnittelulle. Kokemuksen myötä pystymme auttamaan alkuvaiheen aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteiden määrittelyssä. Hyvin vaiheistettu suunnitteluvaihe selkeillä välitavoitteilla takaa onnistuneen toteutuskokonaisuuden.

Seisokkiarviointi-nimiseen palveluumme olemme yhdistäneet osaamisemme muutosten läpivienneistä ja parhaista käytännöistä. Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme kehittämään heidän prosessejansa vastaamaan niiden kompleksisuutta ja eri vaiheiden välisiä siirtymiä. Tarjoamme kattavan läpivalaisun seisokkiprosessin laadusta ja toteutuksesta sekä sen mahdollisista puutteista ja kriittisistä kehitysalueista.

Varmistamme henkilö- ja prosessiturvallisuuden kaikessa tekemisessämme.

AFRYllä on yli viidenkymmenen vuoden kokemus vaativien ja monimutkaisten projektien hallinnasta ja toteutuksesta − sellainen on myös teollisuuslaitoksen seisokki.

Ydinosaamisalueemme:

  • Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta niin toteutuksen osalta kuin prosessiin liittyvissä palveluissa.
  • Seisokkiarviointi, jossa yhteistyössä laaditaan tavoitteet parannettaville alueille.
  • Seisokin ja eri osaprojektien johtaminen lukuisilla eri teollisuuden toimialoilla.
  • Laadunhallintapalvelut koko seisokin osalta sekä työkalut jatkuvaan parantamiseen.
  • Hankintapalvelut, jolloin pystymme hyödyntämään laajaa yhteistyöverkostoamme.
  • Kokonaisvaltainen työmaan hallinta ja valvonta aina työmaan perustamisesta viimeiseen tarkastukseen ja luovutukseen, mukaan lukien päätoteuttajavastuiden hallinta.
  • Seisokkisidonnaisten investointien hallinta ja koordinointi osaksi seisokkisuunnittelua ja toteutusta.

Kysy lisää

Juhana Litja - Vice President and Head of Sales, Process Industries Finland

Juhana Litja

Myyntijohtaja, Prosessiteollisuus Suomi

Ota yhteyttä: Juhana Litja

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.