4-lane motorway

Tie- ja katuomaisuuden hallinta

Tunne tie- ja katuomaisuutesi arvo

Tieomaisuuden hallintajärjestelmä auttaa tie- ja katuverkon kunnon tarkkailussa koko elinkaaren ajan, ja kunnossapitoa voidaan toteuttaa optimoidusti. Optimoinnilla tarkoitetaan, että kunnossapitotoimenpiteet tehdään oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeilla menetelmillä, jotta saadaan suurin hyöty käytettävissä olevalla budjetilla.

Tieomaisuuden hallinta alkaa kattavilla tieverkon kuntomittauksilla ja inventoinneilla, jotka tallennetaan GIS-tietokantaan. Kuntomittaukset sisältävät tietoa tien pintakunnosta ja rakenteellisesta kunnosta. Kerättyä dataa käytetään kunnon seurannassa ja ennustamisessa, kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelussa, sekä siihen tarvittavan budjetin arvioimisessa nyt ja tulevina vuosina.

AFRY tarjoaa konsultointia tie- ja katuverkon mittauksiin ja inventointeihin, helppokäyttöiseen hallintajärjestelmä-ohjelmistoon sekä itse kunnossapidon suunnitteluun ja strategiseen analyysiin.

Markku Knuuti - Tieomaisuuden hallinta
Markku Knuuti
Tieomaisuuden hallinta

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Markku Knuuti

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure
Mikko Inkala
Johtaja, infra

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.