4-lane motorway

Tie- ja katuomaisuuden hallinta

Tunne tie- ja katuomaisuutesi arvo

Tieomaisuuden hallintajärjestelmä auttaa tie- ja katuverkon kunnon tarkkailussa koko elinkaaren ajan, ja kunnossapitoa voidaan toteuttaa optimoidusti. Optimoinnilla tarkoitetaan, että kunnossapitotoimenpiteet tehdään oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeilla menetelmillä, jotta saadaan suurin hyöty käytettävissä olevalla budjetilla.

Tieomaisuuden hallinta alkaa kattavilla tieverkon kuntomittauksilla ja inventoinneilla, jotka tallennetaan GIS-tietokantaan. Kuntomittaukset sisältävät tietoa tien pintakunnosta ja rakenteellisesta kunnosta. Kerättyä dataa käytetään kunnon seurannassa ja ennustamisessa, kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelussa, sekä siihen tarvittavan budjetin arvioimisessa nyt ja tulevina vuosina.

AFRY tarjoaa konsultointia tie- ja katuverkon mittauksiin ja inventointeihin, helppokäyttöiseen hallintajärjestelmä-ohjelmistoon sekä itse kunnossapidon suunnitteluun ja strategiseen analyysiin.

Ota yhteyttä

Markku Knuuti

Tieomaisuuden hallinta

Mikko Inkala

Johtaja, infra