cuved road in the forest

Tieturvallisuusauditointi

Tieturvallisuusauditoinnin avulla parannetaan turvallisuutta teillä

Tieturvallisuusarvioinnin tarkoitus on tieturvallisuuden parantaminen jo suunnitteluvaiheessa. AFRYn tieturvallisuuden asiantuntija auttaa asiakasta tarkastelemaan liikenneturvallisuuden kannalta olennaisia asioita, jotka sitten huomioidaan tiehankkeen suunnittelussa.

AFRY tekee tieturvallisuusauditointeja, tieturvallisuusvaikutusten arviointeja sekä kohdennettuja tieturvallisuustarkastuksia. Audioinnit ja tarkastukset perustuvat lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL 43 a §). AFRY tarjoaa lisäksi erillisiä liikenneturvallisuustarkastuksia sellaisille maanteille, jotka eivät ole edellä mainitun LjMTL 43 a §:n mukaisia pääväyliä.

Teemme auditointeja eri kokoisille kohteille kaikissa suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Tieturvallisuusarvioija on hyvä ottaa mukaan projektiin jo hyvissä ajoin, jotta turvallisuutta parantavia toimenpiteitä voidaan vielä toteuttaa.

Asiakkaitamme ovat pääasiassa ELY-keskukset ja Väylävirasto. Rakennusvaiheen auditoinneissa palvelemme myös rakentajia.

Vuosien tiesuunnittelukokemuksen ansiosta meillä monipuolisesti ymmärrystä tie- ja rakentamissuunnitelmaprosessien etenemisestä ja mallien käsittelystä sekä tierakentamisen periaatteista. Arvioijillamme on Traficomin myöntämä ja voimassa oleva tieturvallisuusarvioijan pätevyys.

Palveluprosessimme asiakkaan yhteydenotosta auditoinnin toteutukseen on ketterä. Laadimme tarjouksen nopeasti, ja auditoinnit hoituvat pikaisellakin aikataululla.

Tieturvallisuusauditoinnin vaiheet

  1. Aloituskokouksessa suunnittelija tai rakentaja esittelee hankkeen arvioijalle. Arvioija voi vastavuoroisesti kysyä hankkeeseen liittyviä tarkennuksia.
  2. Arvioija tutustuu hankkeen asiakirjoihin ja laatii havaintojensa pohjalta raportin.
  3. Suunnittelija tai rakentaja kirjoittaa vastineet arvioijan tekemiin havaintoihin.
  4. Tieturvallisuuskokouksessa käsitellään arvioijan tekemät havainnot ja suunnittelijan tai rakentajan laatimat vastineet sekä päätetään hankkeessa tehtävät muutostoimenpiteet.
snowy road
4-lane motorway

Referenssejämme ovat muun muassa

  • Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Destian osuuden tieturvallisuusauditointi rakennussuunnitteluvaiheessa, käyttöönottovaiheessa sekä vuosi käyttöönotosta 2019–2021
  • Kt 50 Masala – Majvik: tiesuunnitelmavaiheen tieturvallisuusauditointi, Uudenmaan ELY-keskus 2020
  • Vt 9 Lotteinen-Jännevirta, Siilinjärvi: tiesuunnitelmavaiheen tieturvallisuusauditointi, Pohjois-Savon ELY-keskus 2021
  • Vt 25, Kalenvakadun liittymä: tiesuunnitelmavaiheen tieturvallisuusauditointi, Uudenmaan ELY-keskus 2023

Usein kysytyt kysymykset

Minkälaiselle hankkeelle pitää tehdä tieturvallisuusauditointi? Arrow pointing right

Tieturvallisuusauditointi laaditaan, jos suunniteltava tie kuuluu LjMTL 43 a §:n mukaiseen tieverkkoon. Tällaisia väyliä ovat Euroopan laajuisen tieverkon tiet, moottoritiet sekä LjMTL 4 § 3:n mukaiset valtakunnallisesti merkittävän runkoverkon maantiet.

Tieturvallisuusauditointi tehdään yleissuunnitelmalle, tiesuunnitelmalle, ennen väylän liikenteelle avaamista sekä tien käytön alkuvaiheessa.

Millaiselle hankkeelle laaditaan infrahankkeiden tieturvallisuusvaikutusten arviointi? Arrow pointing right

Tieturvallisuusvaikutusten arviointi on käytännössä tehtävä samoille hankkeille kuin tieturvallisuusauditointikin.

Mikä on kohdennettu tieturvallisuustarkastus? Arrow pointing right

Kohdennettu tieturvallisuustarkastus on olemassa olevalle tielle laadittava erillinen tarkastus, jossa maastossa pyritään tunnistamaan vaarallisia olosuhteita tai puutteita, jotka lisäävät onnettomuusriskiä.

Four roads with one car

Varaa aika maksuttomaan neuvontaan

Saat varattua näppärästi ajan asiantuntijamme kalenterista.

Ota yhteyttä

Riina Väyrynen - Project Manager

Riina Väyrynen

Projektipäällikkö

Ota yhteyttä: Riina Väyrynen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.