Two construction workers on a construction site, wearing vests and security helmets

Työmaavalvonta

Työmaavalvonnalla varmistetaan, että rakentamisen tavoitteet toteutuvat

Rakennushankkeen valvoja on tilaajan edustaja, jonka tehtävänä on valvoa, että hanke toteutetaan urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa määritetyllä tavalla sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Palvelutarjontaamme kuuluvat rakennusteknisten töiden ja taloteknisten (LVIAS) töiden valvontatehtävät joko erikseen tai yhdessä. Pienemmissä ja yksinkertaisissa kohteissa työmaavalvontatehtävät on järkevää yhdistää rakennuttamistehtäviin ja niitä suorittaa meiltä sama henkilö.

Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti. Valvontatehtäviin liittyy tavanomaisesti myös turvallisuusnäkökulma eli turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja muut rakennuttajan myötävaikutuksen piiriin kuuluvat tehtävät, myös ympäristöasiat. Meiltä saa myös kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut.

Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli

Rakennustyön valvojana toimimme tilaajan edustajana ja pidämme huolen siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Valvontakäynneillä valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla. Hän seuraa muun muassa aikataulun edistymistä, työturvallisuutta, kustannuksia sekä tehdyn työn laatua.

Valvontamme kattaa koko rakennusvaiheen aloituskokouksesta rakennuksen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen. Kaikki vaiheet dokumentoidaan, jotta valvonnan asiakirjoihin on mahdollista palata myös myöhemmässä vaiheessa.

Työmaavalvontatehtävät voivat perustua alalla käytössä oleviin tehtäväluetteloihin, niitä voidaan soveltaa tai laatia yksilöity valvontasuunnitelmaan perustuva tehtäväkuvaus. Työmaavalvojan tulee olla ennakoiva ja kokemustaan hyödyntävä rakentaja, joka toimii aisaparina työmaan vastaavan työnjohtajan ja muun työmaahenkilöstön kanssa.

Valvoja luo työmaalle luottamukselliset ja asialliset suhteet, joilla syntyy edellytykset onnistuneelle lopputulokselle. Valvoja ennakoi asioita, puuttuu niihin hyvissä ajoin ja sopii korjaavista toimista työmaan kanssa asiakkaan etuja valvoen.

Työmaavalvontatehtävät

Työmaavalvontatehtäviä voivat olla mm:

 • Työmaan teknisen toteutuksen laadunvalvonta
 • Työmaan ajallinen valvonta
 • Urakkasopimusten mukaisten velvoitteiden valvonta
 • Viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen rakennuttajan edustajana
 • Työnaikaisen suunnittelun seuranta ja suunnitelmien tarkastaminen
 • Työmaakokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät
 • Työmaan työturvallisuuden valvonta
 • Työmaan siisteyden valvonta
 • Urakoitsijan laskujen tarkastaminen
 • Lisä- ja muutostöiden käsittely
 • Vastaanottotarkastusten ja taloudellisten loppuselvitysten valmistelu
 • Käytönopastuksen valvonta
 • Jälkitarkastusten valmistelu
EngineeringDesignArchitectureHelmetConstructionSiteDrawing

Voimmeko olla avuksi?

Voit jättää tarjouspyynnön meille lomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöön mahdollisimman nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että emme tarjoa palveluita yksityishenkilöille. Tuotamme palveluita koko Suomen alueella kiinteistön omistajille ja kiinteistösijoittajille.

Ota yhteyttä

Joel Reijonen - Ryhmäpäällikkö, Rakennuttaminen

Joel Reijonen

Ryhmäpäällikkö, Rakennuttaminen

Ota yhteyttä: Joel Reijonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Tanja Parkko - Johtaja, Rakennuttaminen

Tanja Parkko

Johtaja, Rakennuttaminen

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jyrki Laurinen - Yksikönpäällikkö ja projektinjohtaja, Rakennuttaminen

Jyrki Laurinen

Yksikönpäällikkö ja projektinjohtaja, Rakennuttaminen

Ota yhteyttä: Jyrki Laurinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Hannes Timlin - Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Tampere

Hannes Timlin

Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Tampere

Ota yhteyttä: Hannes Timlin

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme