Palomiehiä sammuttamassa tulta

Vahinkotapauksiin liittyvät palvelut

Vahinkotapauksiin liittyvät palvelut

Hoidamme kokonaisvaltaisesti vahinkoprosessin kaikki asiantuntijatehtävät, kuten selvitys- ja tutkimustehtävät, korjaussuunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, projektinjohto-, valvonta- ja laadunvarmistustehtävät, erilaiset vesivahinkojen korjaustarve- ja laajuusselvitykset sekä rakenteiden palovauriotutkimukset.

Tarjoamme kaikki asiantuntijatehtävät vesivahinkoihin, palovaurioihin tai muihin vahinkotapauksiin.

Vahinkoprosessin erityispiirteet

Vahinkoja tapahtuu kaikenikäisissä ja -kuntoisissa sekä erilaisilla rakenneratkaisuilla toteutetuissa kohteissa. Vahingon koko voi vaihdella pienestä paikallisesta vuodosta koko rakennusta koskevaan suurvahinkoon. Rakenteissa voi olla myös valmiina erinäisiä vahinkoon liittymättömiä vaurioita ja rakenteita on voitu toteuttaa suunnitelmista poikkeavina.

Vahingoille on tyypillistä äkillisyys ja ennalta-arvaamattomuus, vaikkakaan esimerkiksi vuotoa ei välttämättä havaita välittömästi. Välittömien lisävaurioita ehkäisevien toimenpiteiden käynnistämisen ohella on erittäin tärkeää, että myös vahingon korjaustarpeeseen ja laajuuteen liittyvät selvitykset aloitetaan mahdollisimman pian vahingon havaitsemisen jälkeen.

Vahinkoprosessin asiantuntijapalvelut

Hoidamme kokonaisvaltaisesti vahinkoprosessin kaikki asiantuntijatehtävät, kuten

  • selvitys- ja tutkimustehtävät
  • korjaussuunnittelu- ja rakennuttamistehtävät
  • projektinjohto-, valvonta- ja laadunvarmistustehtävät
  • erilaiset vesivahinkojen korjaustarve- ja laajuusselvitykset sekä rakenteiden palovauriotutkimukset.

Toimenpidesuositusten ja etenemisvaihtoehtojen määrittelyn ohella toimeksiantoihin liittyy usein myös vahinkotapahtuman ja tutkimuksilla todettujen vaurioiden syy-seuraussuhteiden arviointia.

Vahinkoselvitykset voidaan toteuttaa kokonaispalveluna tai mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä toimeksiannon tilaajan sopimuskumppanien kanssa, jolloin laadimme tarvittavat tutkimusohjeet ja analysoimme tutkimusten tulokset. Toisinaan on tarpeen suorittaa lähtötietoaineistoon perustuvaa laajempaakin asiakirjatarkastelua ja jälkiarviointia (esimerkiksi ns. second opinion-lausunnot). Kauttamme saa myös päätöksentekoa pohjustavia vertailevia kustannuslaskelmia – oli kyseessä sitten ennallistava korjaus tai uudisrakentamiseen rinnastettava kokonaisuus.

Yhdistelemme ja sovellamme vahinkotapausten hoidossa organisaatiomme monipuolista asiantuntijaosaamista ja laboratoriopalveluissamme tuotettuja rakennusmateriaalien analyysejä (FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T328, SFS-EN ISO/IEC 17025). Tämä on tärkeää erityisesti lähtöasetelman ja laajuuden sekä projektien luonteen osalta vaihtelevissa toimeksiannoissa, joissa vakiintuneitakin menettelytapoja on usein tarpeellista mukauttaa tapauskohtaisesti.

Pätevöityneet asiantuntijat apunasi

Rakennusten vahinkoprosessin eri vaiheisiin osallistuvilla asiantuntijoillamme on valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista kertyneen syvällisen projektikokemuksen ohella useita vahinkokohteiden rakenne- ja kosteusteknisessä arvioinnissa tarvittavia pätevyyksiä.

Olemme osallistuneet useiden valtakunnallisten ohjeiden laadintaan. Yksi näistä on asiantuntijoidemme kirjoittama rakennusten vahinkoselvitys- ja korjausprosessia määrittelevä ohje: Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen. Ohjeen päivityshankkeen ohjausryhmässä oli edustajia lukuisilta kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijatahoilta. Ohjeen laadinta toteutettiin Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) toimeksiannosta.

 

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme ovat apunasi tarvittaessa myös todella nopeasti. Alta löydät yhteystietomme.

Mikko Koskivuori - Kehityspäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo
Mikko Koskivuori
Kehityspäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Mikko Koskivuori

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Ville Pasanen - Vahinkopalveluiden palveluvastaava, Asiantuntija, Rakennusfysiikka
Ville Pasanen
Vahinkopalveluiden palveluvastaava, Asiantuntija, Rakennusfysiikka

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Ville Pasanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.