glass of water

Vedenjakeluverkoston aluemittausjärjestelmän suunnittelu

AFRYn palvelukokonaisuus vedenjakeluverkoston aluemittausjärjestelmän suunnitteluun

Vedenjakeluverkoston hallintaan kuuluu perinteisesti automaatiojärjestelmä ja verkkotietojärjestelmä. Nykyisin tärkeänä työkaluna näiden rinnalla on verkoston digitaaliseksi kaksoseksikin kutsuttu hydraulinen laskentamalli. Sen avulla voidaan tarkastella verkoston normaalin toiminnan lisäksi erilaisia häiriötilanteita tai tulevaisuuden kulutustilanteita ja verkostojärjestelyjä investointitarpeiden kartoittamisen yhteydessä.

Kaikkia edellä mainittuja toimintoja tukee vedenjakeluverkoston aluemittausjärjestelmä. Se tuottaa tietoa vedenkulutuksesta ja tarvittaessa verkostopaineista. Kun järjestelmän mittaustietoja analysoidaan ja käytetään monipuolisesti, saadaan työkaluja automaatiojärjestelmän ohjaustapojen parantamiseen, verkoston saneeraustarpeen arviointiin sekä verkostomallin yhä täsmällisempään hyödyntämiseen.

Aluemittausjärjestelmää voidaan hyödyntää moneen tarkoitukseen

Tiedetään, mitä verkostossa todellisuudessa tapahtuu

  • Vedenkulutuksen ja virtaamien seuranta
  • Verkostopaineiden suuruus, vaihtelu ja riittävyys
  • Poikkeuksellisten vedenkulutustilanteiden nopea tunnistaminen palvelutason ja vedenlaadun turvaamiseksi

Vuotavuutta voidaan hallita paremmin

  • Vuotokohdat löydetään helpommin, jolloin vuotovesien määrä saadaan pienennettyä
  • Verkostopaineet saadaan sopivalle tasolle, mikä vähentää vuotovesiä

Verkostosaneeraukset voidaan kohdentaa oikein

  • Löydetään huonokuntoinen vuotava verkosto
  • Merkittävien vuotokohteiden nopea tunnistaminen ja vuotokohdan sijainnin rajaaminen pienemmälle alueelle

Kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa

  • Esimerkiksi pumppausten energiankulutukseen voidaan vaikuttaa vuotovesiä vähentämällä ja verkostopaineita säätämällä

Mitä aluemittausjärjestelmän suunnitteluun kuuluu?

AFRYn palvelut sisältävät aluemittausjärjestelmän suunnittelun kaikki vaiheet, ja niissä huomioidaan vedenjakelujärjestelmän pitkän aikavälin suunnitelmat. Tämä mahdollistaa järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja verkoston hallinnan kokonaisuutena.

Kun aluemittausjärjestelmää ryhdytään suunnittelemaan, tulee ensin selvittää verkoston toiminnan ja hallittavuuden kehittämistarpeet sekä miten nykyisiä järjestelmiä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää. Jokaisessa suunnitteluvaiheessa pidetään mielessä, mitä mittausjärjestelmän toteutuksella tavoitellaan ja mihin halutaan saada ratkaisuja. Ensisijaisesti nykyiseen järjestelmään lisätään uusia toimintoja tai nykyiseen käyttöliittymään tuodaan uusia seurantatietoja ulkoiselta laskenta-alustalta sen sijaan, että tehtäisiin uusia erillisiä järjestelmiä.

Kaikki jo olemassa olevat mittauspisteet ja -tiedot pyritään hyödyntämään tehokkaasti. Aluemittausjärjestelmän suunnitteluun kuuluu kuitenkin myös uusien mittauspisteiden ja mitattavien suureiden määrittely, jotta lopullinen järjestelmä palvelee käyttäjää tarvittavalla tarkkuudella. Tähän sisältyy myös uusien mittauskaivojen tekninen suunnittelu. Kaikkia mittauspisteitä ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa yhdellä kertaa, vaan työtä voidaan tehdä vaiheittain lisäämällä uusia alueita seurantajärjestelmään sitä mukaa, kun niitä saadaan toteutettua.

Järjestelmän suunnittelu sisältää myös vanhojen ja uusien mittausten tiedonsiirto-, tallennus- ja analysointitapojen sekä rajapintojen määrittelyn. Tärkeimpänä vaiheena on kuitenkin järjestelmän tuottamien tunnuslukujen, kuvaajien, raporttien ja hälytysten määrittely, jotta saadaan tuotettua niitä johtopäätöksiä, joita esimerkiksi vuotojen hallinta ja saneeraustarpeen arviointi vaativat.

 

aluemittausjarjestelma

Aluemittausjärjestelmän avulla voi ennustaa vedenkulutusta

Aluemittausjärjestelmän mittaustietoa on mahdollista hyödyntää kulutusseurannan lisäksi vedenjakeluverkoston kulutusennusteen laatimiseen ja sitä kautta ohjauksen optimointiin, kun pumppaustarvetta voidaan ennakoida. Tieto tarvittavasta vesimäärästä jo etukäteen auttaa verkoston ohjauksen lisäksi myös vedentuotannon optimoinnissa. Tähän tarkoitukseen on olemassa valmiita, olemassa olevaan järjestelmään integroitavia ohjelmia. AFRYn suunnittelupalvelun avulla voidaan määritellä asiakkaalle parhaiten soveltuva ratkaisu.

Ritva Laitala - Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta
Ritva Laitala
Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Ritva Laitala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös